TRẠI NHÍM GIA HUY- CỦ CHI - BÁN NHÍM GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776
- email: NG-CHAU@TAKAKOVIETNAM.COM
================================

<p><strong>HỆ THỐNG TRẠI NH&Iacute;M GIA Đ&Igrave;NH GIA HUY </strong></p><p><strong>CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM CH&Acirc;U &Aacute; </strong></p><p><strong>CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG C&Aacute;C LOẠI : NH&Iacute;M CON -NH&Iacute;M LỨA -NH&Iacute;M TRƯỞNG TH&Agrave;NH -NH&Iacute;M BỐ MẸ...</strong></p><p><strong>BAO TI&Ecirc;U ĐẦU RA SẢN PHẨM NH&Iacute;M CON </strong></p><p><strong>HƯỚNG DẪN-TRAO ĐỔI KỸ THUẬT NU&Ocirc;I TẬN T&Igrave;NH </strong></p><p><strong>B&Iacute; QUYẾT CHĂN NU&Ocirc;I CHO TỈ LỆ SINH SẢN CAO </strong></p><p><strong>CON GIỐNG TỐT+ B&Iacute; QUYẾT R&Uacute;T RA TỪ THỰC TIỄN L&Agrave;M N&Ecirc;N TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG CỦA TRẠI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I </strong></p><p><strong>H&Acirc;N HẠNH Đ&Oacute;N TIẾP QU&Yacute; B&Agrave; CON </strong></p><p><strong>ĐT: 0903027776</strong></p><p><strong>( QUA CẦU VƯỢT CỦ CHI ĐI THẲNG VỀ HƯỚNG T&Acirc;Y NINH 7KM )</strong></p><p></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top