TRẠI NHÍM GIA HUY- CỦ CHI - BÁO GIÁ NHÍM GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776- 0906565149
- email:
================================

<p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM </font></strong></p><p><strong><font size="2">NHẠN CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG ĐỦ LOẠI </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M CON 2 TH&Aacute;NG : 14T/CẶP</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M 4-6 TH&Aacute;NG : 16-18T/CẶP</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M 8-10 TH&Aacute;NG : 20-22T/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M 12 TH&Aacute;NG : 24-26T/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN : 28-30T/CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">GIẤY TỜ HỢP LỆ </font></strong></p><p><strong><font size="2">BAO TI&Ecirc;U ĐẦU RA </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT : 0906565149</font></strong></p><p><strong><font size="2">H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC Đ&Oacute;N TIẾP QU&Yacute; B&Agrave; CON GẦN XA </font></strong></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top