TRẠI NHÍM GIA HUY- CỦ CHI - BÁO GIÁ NHÍM GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776- 0906565149
- email:
================================

<p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM CH&Acirc;U &Aacute; </font></strong></p><p><strong><font size="2">NHẬN CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG C&Aacute;C LOẠI </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M CON 2 TH&Aacute;NG : 14T/CẶP</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M 4-6 TH&Aacute;NG : 16-18T/CẶP</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M 8-10 TH&Aacute;NG : 20-22T/CẶP</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M 12 TH&Aacute;NG : 24-26T/CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ : 28-30T/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">BAO TI&Ecirc;U CON GIỐNG ĐẦU RA </font></strong></p><p><strong><font size="2">GIẤY TỜ KIỂM L&Acirc;M HỢP LỆ </font></strong></p><p><strong><font size="2">HỔ TRỢ B&Agrave; CON TẬN T&Igrave;NH MỌI VẤN ĐỀ TRONG CHĂN NU&Ocirc;I </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT: 0906565149-0903027776</font></strong></p><p><strong><font size="2">( QUA CẦU VƯỢT CỦ CHI THẲNG VỀ HƯỚNG T&Acirc;Y NINH KHOẢNG 7KM, ĐẾN NG&Atilde; 4 CHỢ PHƯỚC THẠNH QUẸO PHẢI V&Agrave;O 1.5KM ) </font></strong></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top