TRẠI NHÍM GIA HUY- CỦ CHI - RẮN LONG THỪA GIỐNG

  • Thread starter HCHAU
  • Ngày gửi
H

HCHAU

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HOÀNG CHÂU
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776- 0906565149
- email: NG-CHAU@TAKAKOVIETNAM.COM
================================

<p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY -CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN RẮN LONG THỪA </font></strong></p><p><strong><font size="2">CUNG CẤP RẮN CON GIỐNG </font></strong></p><p><strong><font size="2">HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TẬN T&Igrave;NH </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT: 090302777</font></strong></p>
 

huyquan

Nhà nông nghiệp dư
#2
trại nhím.

Trại nhím-chuyên rắn!:D lại thêm cái hòm thư hơi bị lạ!=>bác này vui tính lắm đây!::p
 
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx