TRẠI NHÍM GIA HUY - RẮN LONG THỪA CHUẨN BỊ VÀO MÙA SINH SẢN , NỞ CON

  • Thread starter HCHAU
  • Ngày gửi
H

HCHAU

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: GIA HUY
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776
- email:
================================

<p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M , RẮN LONG THỪA </font></strong></p><p><strong><font size="2">NHẬN CUNG CẤP NH&Iacute;M, RẮN GIỐNG C&Aacute;C LOẠI </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐẶT CỌC TRƯỚC , TH&Aacute;NG 4 &Acirc;M LỊCH SẼ C&Oacute; RẮN CON </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT: 0903027776</font></strong></p><p><strong><font size="2">HAN HẠNH Đ&Oacute;N TIẾP QU&Yacute; KH&Aacute;CH</font></strong></p>
 

T

trai ech nghich mua

Thành viên mới
#2
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: GIA HUY
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776
- email:
================================

TRẠI NHÍM GIA HUY CỦ CHI
CHUYÊN GÂY NUÔI SINH SẢN NHÍM , RẮN LONG THỪA
NHẬN CUNG CẤP NHÍM, RẮN GIỐNG CÁC LOẠI
ĐẶT CỌC TRƯỚC , THÁNG 4 ÂM LỊCH SẼ CÓ RẮN CON
ĐT: 0903027776
HAN HẠNH ĐÓN TIẾP QUÝ KHÁCH


Anh cho biết rắn con giá bao nhiêu 1 con
 
H

HCHAU

Guest
#3
Vào Mùa Khoảng 90-100.000/ Con Như Năm Ngoái
Không Biết Năm Nay Giá Biến động Thế Nào , Vì Nhiều Người đặt Con Giống Lắm !
 
U

UtToan

Thành viên mới
#4
giá rắn đang giảm. Nắm nay có nhiều trại rắn giống hơn nên rẻ hơn.
 

Đối tácTop