trại nuôi dúi giống & gà ta

  • Thread starter thanhthang_1122_ABC
  • Ngày gửi
T

thanhthang_1122_ABC

Guest
#1
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-weight: bold; line-height: 16px; text-align: justify">D&uacute;i l&agrave; một loại vật nu&ocirc;i mới, dễ nu&ocirc;i, chi ph&iacute; đầu tư thấp (chuồng trại, con giống, thức ăn), &iacute;t nh&acirc;n c&ocirc;ng, v&ograve;ng xoay vốn nhanh, &iacute;t rủi ro.</span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: lê thanh thắng
- Địa chỉ: 485 giải phóng - TT Phước an - krông pắk - Đắk lắk
- Điện thoại: 0932037046 - Fax:
- email: thanhthang_1122_ABC@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx