Trại nuôi xuất bán Heo rừng giá gốc để bà con trữ ăn tết

  • Thread starter MINH TÙNG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

MINH TÙNG

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: MINH TÙNG
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<strong>Heo rừng gi&aacute; gốc để b&agrave; con ăn tết</strong> <hr size="1" /> <strong>Trại nu&ocirc;i xuất b&aacute;n Heo rừng gi&aacute; gốc để b&agrave; con trữ ăn tết</strong> <a target="_blank" href="http://5giay.vn/images/smilies/animated/80.gif"><img border="0" class="inlineimg" title="80" src="http://5giay.vn/images/smilies/animated/80.gif" /></a> <br /> Nh&acirc;n dịp tết, trại nu&ocirc;i heo rừng ch&uacute;ng t&ocirc;i xuất b&aacute;n một số lượng heo rừng để b&agrave; con ăn tết như sau:<br /> - B&aacute;n nguy&ecirc;n con: <strong>100.000đ /1kg</strong> (con từ 12-&gt;30kg)<br /> - B&aacute;n thịt: <strong>150.000/1kg </strong><br /> Bạn c&oacute; thể tham quan mua tại trại chăn nu&ocirc;i hoặc đặt h&agrave;ng để được giao tận nơi (nội th&agrave;nh th&agrave;nh phố)<br /> Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: Anh T&ugrave;ng ; Điện thoại: <font size="4" color="#ff0000"><strong>098.3339039</strong></font><br /> Địa chỉ: 218/3 XVNT,p26, B&igrave;nh Thạnh<br /> <br /> <br /> <a class="highslide" href="http://lucnamnet.com/Uploads/News/271020099558648.jpg"><table border="0" width="600"><tbody><tr><td class="td1" style="width: 20px"><br /></td><td class="td2"><br /></td></tr></tbody></table><img height="450" border="0" width="600" id="hs_imageresizer_container_2" src="http://lucnamnet.com/Uploads/News/271020099558648.jpg" /></a><br /> Ng&agrave;y tết, bạn c&oacute; thể trữ v&agrave;i kilo heo rừng trong tủ lạnh để tiếp kh&aacute;ch<a target="_blank" href="http://5giay.vn/images/smilies/animated/sweet_kiss.gif"><img border="0" class="inlineimg" title="Sweet Kiss" src="http://5giay.vn/images/smilies/animated/sweet_kiss.gif" /></a><br /> L&agrave; m&oacute;n đặc biệt ưa th&iacute;ch, kh&ocirc;ng cholesterol, rất tốt cho sức khỏe<a target="_blank" href="http://5giay.vn/images/smilies/animated/hungry.gif"><img border="0" class="inlineimg" title="Hungry" src="http://5giay.vn/images/smilies/animated/hungry.gif" /></a> Heo rừng bạn c&oacute; thể l&agrave;m nhiều m&oacute;n rất ngon như:<br /> <a class="highslide" href="http://www.doctin.vn/Images/2010/3/31/201033161321175GDM.jpg"><img border="0" id="hs_imageresizer_container_3" src="http://www.doctin.vn/Images/2010/3/31/201033161321175GDM.jpg" /></a><br /> <ol style="list-style-type: decimal"><li>Thịt heo rừng nướng mọi</li></ol>i<a class="highslide" href="http://www.phanphoidientu.com/Media/Showroom/73/5144.jpg"><img border="0" id="hs_imageresizer_container_4" src="http://www.phanphoidientu.com/Media/Showroom/73/5144.jpg" /></a><br /> Heo rừng x&agrave;o lăn<ol style="list-style-type: decimal"><li>Heo rừng hấp giả cầy</li><li>Heo rừng hấp</li><li>Heo rừng nấu măng</li><li>..</li></ol><br /> Rất dễ l&agrave;m m&agrave; c&oacute; một m&oacute;n ăn đặc biệt qu&yacute; hiếm. Bảo đảm bạn sẽ c&oacute; những buổi nhậu ng&agrave;y tết hấp dẫn <a target="_blank" href="http://5giay.vn/images/smilies/animated/10_002.gif"><img border="0" class="inlineimg" title="10 002" src="http://5giay.vn/images/smilies/animated/10_002.gif" /></a><br /> <font color="#0000cc">Heo rừng ngọt thịt lại d&ograve;n da <br /> <font face="verdana">Bắt được thui, ăn t&aacute;i đậm đ&agrave;</font> <br /> <font face="verdana">Khế ch&iacute;n, ng&ograve; xanh th&ecirc;m chuối ch&aacute;t</font> <br /> <font face="verdana">Tương gừng, ớt đỏ chớ chanh chua</font> <br /> <font face="verdana">Rau thơm tr&aacute;i vị kh&ocirc;ng xong đấy</font> <br /> <font face="verdana">Nước chấm sai m&ugrave;i hỏng hết nha</font> <br /> <font face="verdana">Muốn dịu cho đường, ngon bỏ tỏi</font> <br /> <font face="verdana">&ETH;ưa cay một gắp vội hai, ba...</font> </font>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top