-Trại trùn quế

  • Thread starter galongan
  • Ngày gửi
G

galongan

Lữ khách
#1
Trùn quế thương phẩm:35.000 đ/k,phân trùng 2.500 đ/k.Giao tại Tp.Tân an.Mua nhiều thì xe nhà em chở.
L/hệ:galongan@ymail.com.Đt:0989500817
 

3 Phỉ

3 Phỉ

Có kinh nghiệm
#2
Anh Vĩnh mình ới có thấy chưa?
Anh tìm, anh kiếm suốt mùa mưa!
Nay con trùn quế chào anh đó,
Tân An một chuyến cũng là vừa!
 

Đối tácTop