Trang đỏ "thiên thượng địa hạ bản ngã bất di"

vvcc

Lữ khách
#1
Cây Trang đỏ dáng bay lắc đẹp nha AE - hoành cở 20cm
Tàn bay đến gốc 50cm - chi lắc ngọn khoản 12cm - mầm lên đầy giờ chỉ tỉa và giữ lại cho đúng bài

AE nào thấy thích thì alô nha
Liên hệ Công : 07103.50.22.55


 

Top