TRANG TRẠI BỒ CÂU GÀ A NĂM (ANH NĂM)

  • Thread starter Nhat Truong
  • Ngày gửi
N

Nhat Truong

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nhat Truong
- Địa chỉ: Ấp Thái Hòa, xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
- Tel, Fax: 0733731113 - 01698130871 ::: FaX
- email: nhattruongsofri@yahoo.com
================================

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Trang trại A Năm (anh Năm) tại huyện C&aacute;i B&egrave; - tỉnh Tiền Giang (nằm dọc Quốc lộ 1A c&aacute;ch TP. Hồ Ch&iacute; Minh 110km về hướng Mỹ Thuận) c&oacute; nu&ocirc;i một số giống:</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>- Bồ c&acirc;u H&agrave; Lan (250 - 300g/con); bồ c&acirc;u Ph&aacute;p (300 - 400g/con); bồ c&acirc;u x&ograve;e Nhật Bản với c&aacute;c m&agrave;u trắng, đen, x&aacute;m, xanh (200 - 300g/con), bồ c&acirc;u bi, bồ c&acirc;u đưa thư&hellip;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>- Đặc biệt bồ c&acirc;u g&agrave; (500 - 1,3kg/con) c&aacute;c m&agrave;u chocolate, v&agrave;ng, trắng, đen,&hellip; </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>- C&aacute;c giống g&agrave;: g&agrave; Th&aacute;i, g&agrave; Tre rừng, g&agrave; L&ocirc;i (g&agrave; T&acirc;y), g&agrave; sao,...</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>- Giống chim G&aacute;y (cu Ph&aacute;p): m&agrave;u x&aacute;m, trắng.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>- Giống chim cảnh: Yến Phụng, trĩ đỏ Việt Nam, Trĩ Th&aacute;i Lan.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%">&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="font-size: 19px; line-height: 28px"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Qu&yacute; anh/chị c&oacute; nhu cầu mua con giống, hoặc trao đổi kinh nghiệm xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>A NĂM (anh Năm)</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Địa chỉ: ấp Th&aacute;i H&ograve;a - x&atilde; An Th&aacute;i Đ&ocirc;ng - huyện C&aacute;i B&egrave; - tỉnh Tiền Giang (c&aacute;ch cầu Cổ C&ograve; 1km về hướng Mỹ Thuận) - cạnh QL 1A.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%">Điện thoại: 0733731113 - DĐ: 01698130871</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Email: </span><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%"><a href="mailto:nguyen.vanchu@yahoo.com.vn">nguyen.vanchu@yahoo.com.vn</a></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%"></span></p> <span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Rất h&acirc;n hạnh được giao lưu c&ugrave;ng c&aacute;c anh/chị tr&ecirc;n diễn đ&agrave;n!</span>
 

Last edited by a moderator:

longkhanhzip

Thành viên mới
#3
bồ câu gà 1,3 kg. Úp cho bác 5 bán mau hết loại 1.3 kg, anh tấn thành ơi BC gà 1.3 kg kìa, anh xách xe chạy xuống mua đi
 

Tấn Thành

yêu nông nghiệp
#4
chào anh

bồ câu gà 1,3 kg. Úp cho bác 5 bán mau hết loại 1.3 kg, anh tấn thành ơi BC gà 1.3 kg kìa, anh xách xe chạy xuống mua đi

chào anh toàn .anh em mình không hà :huh:( biết rồi mà con ..............anh đi thì tấn thành mới đi )


- à khi nào đi vụ chim nhỏ thì báo cho em biết nhé :wub:

- thân chào anh
 
Top