Trang trại heo rừng Ba Vì bán lợn rừng Giống

  • Thread starter heorungbv
  • Ngày gửi
H

heorungbv

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Huy Hoàng
- Địa chỉ: Ba Trai_ Ba Vì_ Hà Nội
- Tel, Fax: ::: FaX 0982456140
- email: tan17382@gmail.com
================================

<div class="i1"> <div class="i2"> <div class="i3"> <div id="description-text"> <p>Trang trại lợn rừng Ba V&igrave; Hiện nay đ&atilde; c&oacute; lợn giống.Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận cung cấp con giống lợn rừng giống,lợn rừng thịt... Lợn của ch&uacute;ng t&ocirc;i đc được lấy từ trại chăn nu&ocirc;i quốc gia,chăn nu&ocirc;i theo đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh kỹ thuật,ti&ecirc;m ph&ograve;ng đầy đủ, c&oacute; sức đề kh&aacute;ng cao,đ&atilde; thuần dưỡng v&agrave; th&iacute;ch nghi tốt với kh&iacute; hậu miền Bắc, sinh sản tốt, c&oacute; đủ chứng nhận s&aacute;c minh nguồn gốc, v&agrave; sac nhận của kiểm l&acirc;m H&agrave; Nội...Lợn ch&uacute;ng t&ocirc;i nu&ocirc;i trực ti&eacute;p,n&ecirc;n chất lượng v&agrave; sức khoe con giống rất tốt.</p> <p>- Nhận tư vấn thiết kế miễn ph&iacute; m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i, hỗ trợ kỹ thuật chăn nu&ocirc;i, l&agrave;m chuồng trại tới khi c&oacute; lợn sinh sản...</p> <p>Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu tham quan trang trại hoặc mua b&aacute;n xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p> <p>Trang trại lợn rừng Ba V&igrave;.Th&ocirc;n 6_ X&atilde; Ba Trại_ Huyện Ba V&igrave;_ H&agrave; Nội.</p> <p>ĐT:0982456140 or 0433881022</p></div><div id="description-text">http://heorungbavi.com</div><div id="description-text"><img border="0" src="http://i965.photobucket.com/albums/ae135/heorungbv/IMG142.jpg" />&nbsp;<img height="480" border="0" width="640" src="http://i965.photobucket.com/albums/ae135/heorungbv/IMG151.jpg" /></div> </div></div></div>
 

Quảng cáo

Top