TRANG TRẠI HEO RỪNG LAI HƯƠNG NAM - CHUYÊN CUNG CẤP THỊT HEO RỪNG VÀ CON GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO

  • Thread starter HẢI ĐĂNG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

HẢI ĐĂNG

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HẢI ĐĂNG
- Địa chỉ: 24 Hoàng Diệu Phường 12 Quận 4
- Tel, Fax: 090.789.8800
- email: TOILALEVI@yahoo.com.vn
================================

<p align="center"><span style="font-size: 10pt; color: #3e3e3e; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><strong><font color="#ff0033" size="5">TRANG TRẠI HEO RỪNG LAI </font></strong></span></p><p align="center"><span style="font-size: 10pt; color: #3e3e3e; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><strong><font color="#ff0033" size="5">HƯƠNG </font></strong></span><span style="font-size: 10pt; color: #3e3e3e; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><strong><font color="#ff0033" size="5">NAM&nbsp;</font></strong></span></p><p align="center"><span style="font-size: 10pt; color: #3e3e3e; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><strong><font color="#00cccc" size="3"><em>(Long Th&agrave;nh - Đồng Nai)</em></font></strong></span></p><p><span style="font-size: 10pt; color: #3e3e3e; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">Chuy&ecirc;n cung cấp thịt heo rừng lai sạch cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n ăn, cung cấp con giống chất lượng cao</span></p><p><span style="font-size: 10pt; color: #3e3e3e; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" /><span style="font-size: 10pt; color: #3e3e3e; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><br />Gi&aacute;: - <strong>Heo Thịt (140.000 / 1kg)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></span></p><p><strong><span style="font-size: 10pt; color: #3e3e3e; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - </span><span style="font-size: 10pt; color: #3e3e3e; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">&nbsp;Heo Hơi (100.000/1 kg) </span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 10pt; color: #3e3e3e; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Heo Giống (170.000/1 kg) </span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 10pt; color: #3e3e3e; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">Li&ecirc;n Hệ: HẢI ĐĂNG 090.789.8800 HOẶC 0979.20.9000</span></strong></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top