Trang Trại Heo Rừng Lê cường Thanh Hóa

  • Thread starter cuong9999
  • Ngày gửi
C

cuong9999

Guest
#1
<p style="text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f0f0f0; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Trang Trại Heo Rừng L&ecirc; cường Thanh H&oacute;a</span></strong></p> <p style="text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f0f0f0; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&ocirc; Tả m&ocirc;i trường tự nhi&ecirc;n</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial"></span></strong></p> <p style="text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f0f0f0; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">&nbsp;Heo rừng giống bố mẹ nhập khẩu từ Th&aacute;i Lan, &nbsp;heo rừng sinh sản tại VN, lai tạo từ heo rừng hoang d&atilde;, nu&ocirc;i sinh trưởng, sinh sản trong m&ocirc;i trường tự nhi&ecirc;n, với thương hiệu <strong>HEO RỪNG Thanh H&oacute;a</strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>.Giấy chứng nhận đăng k&yacute; trại nu&ocirc;i động vật hoang của Chi Cục Kiểm L&acirc;m TP.Thanh H&oacute;a</span></p> <p style="text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f0f0f0; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>Chuy&ecirc;n</strong><span class="apple-converted-space"><strong>&nbsp;</strong></span>:Cung cấp heo rừng giống, thịt với chất lượng cao v&agrave; gi&aacute; cả hợp l&yacute; : Heo thịt gi&aacute; từ 110.000đ-180.000đ/kg. Heo giống gi&aacute; từ 200.000đ - 280.000đ/kg.</span></p> <p style="text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f0f0f0; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">Nhận bao ti&ecirc;u sản phẩm.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f0f0f0; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">Cũng l&agrave; heo nhưng thịt của heo rừng c&oacute; gi&aacute; trị gấp cả chục lần thịt heo nu&ocirc;i tại nh&agrave;. Ch&iacute;nh m&ocirc;i trường sống v&agrave; điều kiện ăn uống đ&atilde; tạo n&ecirc;n những điểm đặc trưng cho thịt.&nbsp; heo rừng phải sống cuộc sống tự th&acirc;n,ngay khi c&ograve;n b&uacute; mẹ những con heo con đ&atilde; theo mẹ chạy khắp nơi kiếm ăn đến khi r&atilde; bầy heo con đ&atilde; c&oacute; thể tự sống độc lập.</span></p> <p style="text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f0f0f0; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">Nhờ vận động li&ecirc;n tục v&agrave;&nbsp; thức ăn l&agrave; c&acirc;y cỏ trong&nbsp; tự nhi&ecirc;n n&ecirc;n cơ thịt của heo rừng săn chắc, n&ecirc;n thịt heo rừng c&oacute; nạc nhiều nhưng rất mềm, rất &iacute;t mỡ, lại rất ngọt v&agrave; thơm.</span></p> <p style="text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f0f0f0; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">Đặc biệt, đối với heo rừng d&ugrave; l&agrave; heo tơ hay heo gi&agrave; th&igrave; lớp da cũng rất dầy nhưng cũng rất gi&ograve;n, kh&ocirc;ng cứng như thịt heo nu&ocirc;i nh&agrave;, da c&oacute; vị b&ugrave;i b&ugrave;i thơm thơm. Một m&oacute;n ăn chế biến với thịt heo rừng nhưng miếng thịt chỉ c&oacute; mỗi phần nạc, mất đi lớp da dầy v&agrave;ng ươm l&agrave; đ&atilde; giảm bớt đi vị ngon của m&oacute;n ăn.</span></p> <p style="text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f0f0f0; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">Từ xưa đến nay, thịt heo rừng rất được mọi người ưu chuộng. Trong c&aacute;c qu&aacute;n ăn, nh&agrave; h&agrave;ng từ c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh đến c&aacute;c th&agrave;nh phố lớn nơi n&agrave;o cũng xếp thịt heo rừng v&agrave;o h&agrave;ng đặc sản đắt tiền. Song nhiều l&uacute;c c&oacute; tiền nhưng kh&aacute;ch ẩm thực cũng rất &iacute;t khi thưởng thức được c&aacute;c m&oacute;n ăn chế biến từ thịt heo rừng do c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n ăn kh&ocirc;ng chủ động được nguồn thịt thường xuy&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f0f0f0; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">Heo của ch&uacute;ng t&ocirc;i đều c&oacute; đầy đủ giấy tờ v&agrave; giấy kiểm định của cục Th&uacute; Y TP.Thanh H&oacute;a . Đến với trại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&aacute;c bạn sẽ được tư vấn đầy đủ vể kĩ thuật x&acirc;y dựng chuồng trại v&agrave; phương ph&aacute;p nu&ocirc;i heo sao cho đạt hiệu quả cao nhất.</span></em></p> <p style="text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f0f0f0; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p> <p style="text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f0f0f0; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f0f0f0; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trang Trại Heo Rừng <strong>L&ecirc; cường Thanh H&oacute;a</strong></span></p> <p style="text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f0f0f0; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ĐC:/ T&acirc;n Ninh Huyện Triệu Sơn TPTH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p> <p style="text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f0f0f0; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ĐT ; 094 838 0303</span></p> <p style="text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f0f0f0; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Email ; <a href="mailto:CuongCoi9999@gmail.com">CuongCoi9999@gmail.com</a></span></p> <p style="text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f0f0f0; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Yahoo; <a href="mailto:khach_nghe0@yahoo.com">khach_nghe0@yahoo.com</a></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê cường Thanh Hóa
- Địa chỉ: Thanh Hóa
- Điện thoại: 0948380303 - Fax:
- email: CuongCoi9999@gmail.com
 

Top