Trang trại heo rừng sóc bom bo

  • Thread starter heorungbombo
  • Ngày gửi
H

heorungbombo

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Heorungbombo
- Địa chỉ: Thôn 5 xã bình minh bù đăng bình phước
- Tel, Fax: 0979779773
- email: vitinh_binhtrung2008@yahoo.com
================================

<p><font size="2"><em>Thịt heo rừng vốn được xem l&agrave; đặc sản, rất được mọi người ưa chuộng v&igrave; thịt heo rừng săn chắc nhờ vận động li&ecirc;n tục. Heo rừng được hấp thụ những chất bổ dưỡng từ nguồn thức ăn l&agrave; c&acirc;y cỏ tự nhi&ecirc;n n&ecirc;n thịt heo rừng nhiều nạc nhưng rất mềm, rất &iacute;t mỡ, lớp da d&agrave;y nhưng rất gi&ograve;n, kh&ocirc;ng cứng như thịt heo nh&agrave;. Thịt heo rừng rất ngọt, thơm, h&agrave;m lượng cholesteron thấp, người ti&ecirc;u d&ugrave;ng rất ưa chuộng n&ecirc;n kh&ocirc;ng chỉ ở Việt Nam m&agrave; nhu cầu xuất khẩu đi c&aacute;c thị trường lớn tr&ecirc;n thế giới cũng rất lớn. Hiện nay dịch tai xanh&nbsp;đang ho&agrave;nh h&agrave;nh khắp mọi&nbsp; nơi n&ecirc;n thịt heo&nbsp;rừng&nbsp;đang l&agrave; sự lựa chọn số 1 của bạn về chất lượng thịt cũng như vế sinh an to&agrave;n thực phẩm ...<br />Nu&ocirc;i heo rừng rất dễ, chi ph&iacute; đầu tư thấp, chuồng trại đơn giản, chi ph&iacute; thức ăn thấp, thời gian nu&ocirc;i ngắn, dễ nu&ocirc;i, sinh sản tốt, tỷ lệ sống cao, &iacute;t tốn tiền thuốc v&igrave; heo rất &iacute;t bị bệnh, sức chịu đựng cao. Nguồn thức ăn cho heo rừng rất dễ kiếm, c&oacute; thể tận dụng hay mua gi&aacute; rẻ c&aacute;c loại rau, củ, quả ở chợ, hoặc cắt cỏ cho ch&uacute;ng ăn... n&ecirc;n thu hồi vốn nhanh, lợi nhuận cao.<br />Nhiều trang trại hiện nay nu&ocirc;i nhốt trong khu đất hẹp, con heo kh&ocirc;ng được vận động nhiều ... n&ecirc;n chất lượng thịt cũng bịt hạn chế. Do đ&oacute; trang trại heo rừng s&oacute;c bom bo ra đời để đ&aacute;p ứng nhu cầu về chất lượng</em><br /><em>Heo rừng s&oacute;c bom bo được nu&ocirc;i thả, tr&ecirc;n một qui m&ocirc; đất đồi n&uacute;i rộng, phần lớn con heo tự t&igrave;m kiếm thức ăn c&acirc;y cỏ ở ngo&agrave;i. Chỉ khi n&agrave;o heo n&aacute;i sinh sản thi ch&uacute;ng t&ocirc;i mới nu&ocirc;i nhốt v&agrave; c&oacute; chế độ chăm s&oacute;c đặc biệt. Trang trại heo rừng s&oacute;c bom bo chuy&ecirc;n cung cấp con giống khỏe đẹp, heo n&aacute;i ( heo bố, mẹ) heo thịt liện hệ trực tiếp để bi&ecirc;t th&ecirc;m th&ocirc;ng tin về gi&aacute; cả. C&oacute; giấy chứng nhận nguồn gốc của chi cục kiểm l&acirc;m Tỉnh B&igrave;nh Phước, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật chăn nu&ocirc;i v&agrave; l&agrave;m <font size="2">chuồng trại</font></em></font></p><p><font size="2"><em>v&agrave;o web site để t&igrave;m hiểu th&ecirc;m: <a href="http://heorungbombo.tk/">http://heorungbombo.tk/</a></em></font></p><p><font size="2">Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: <br /><strong><em>Trang trại Heo Rừng Bom Bo</em></strong><div><strong><em><font size="2">Th&ocirc;n 5 x&atilde; B&igrave;nh Minh Huyện B&ugrave; Đăng B&igrave;nh Phước</font></em></strong></div><div><strong><em><font size="2">(Gần cầu sập Bom Bo)</font></em></strong></div><div><strong><em><font size="2">Số điện thoại: 0979.779.773 ( A.Ch&iacute;nh)</font></em></strong></div></font></p>
 

Top