Trĩ bảy màu tại Thái Bình

  • Thread starter ThaiBinhPhoenix
  • Ngày gửi
ThaiBinhPhoenix

ThaiBinhPhoenix

Thành viên mới
#1
Hiện tại nhà con 4 em trĩ bảy màu đỏ trống cuối mùa trước muốn nhượng lại cho ae nào có nhu cầu. Trĩ khoẻ mạnh, rất dạn người. giá ra đi cho cả 4 em là 5 triệu VND.
Liên hệ: Vũ Bá Cảnh - Quang Bình, Kiến Xương, Thái Bình
Điện thoại: 0123.359.6578 (nếu không gọi được thì gọi lại lần 2 nha)
Ai ở xa có thể liện hệ để gửi tàu xe, rất khuyến khích mợi người đến tận nơi xem và chọn cho mình 1 em ưng ý nhất.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1332.photobucket.com%2Falbums%2Fw609%2Fateo1991%2F20150216_102901_zpscb8c7545.jpg&hash=df5e4781ae36e907047960d33c5f9cdc

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1332.photobucket.com%2Falbums%2Fw609%2Fateo1991%2F20150216_102933_zps18df8d56.jpg&hash=873e510664fec13fd8abf74dd8f71dbf
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1332.photobucket.com%2Falbums%2Fw609%2Fateo1991%2F20150216_1029280_zps9fca1a33.jpg&hash=88958bfc46c7fa398fff7f8c74c2dfb9
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1332.photobucket.com%2Falbums%2Fw609%2Fateo1991%2F20150216_102919_zpscd688288.jpg&hash=534895e1dc290e8a308db2704d9afab5
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1332.photobucket.com%2Falbums%2Fw609%2Fateo1991%2F20150216_102913_zps3f79a106.jpg&hash=58af84abbb8b05bf8697f9118d0c4956
tiện khoe 2 em trống luôn :D
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1332.photobucket.com%2Falbums%2Fw609%2Fateo1991%2F20150223_114004_zpsf25de464.jpg&hash=bc7db948a49da350186bb047c271e8df
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1332.photobucket.com%2Falbums%2Fw609%2Fateo1991%2F20150216_103156_zpsc9fac24b.jpg&hash=8b8358fdf804ad0523b4192b2ef8537d
 

Đối tácTop