Trích cồ mua về thả ra giữ nhà ngay không mất thời gian làm quen

#1
1 trống 1 mái .Đang nuôi giữ nhà.Bao ace mua về thả ra ngay .Bay mất em chịu.
Mỗi con nặng gần kg.

093.8868896
800k/2con.
em ở thủ đức.
 

A-Z

Nhà nông nghiệp dư
#2
Nuôi con này cho no ăn cám gà hay cá vậy Cường? Nó có sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt ko?
 
Top