trồng hoa làm đẹp cúc vạn thọ Thong Thai trong hoa van tho ngay tet

  • Thread starter kunvorapat
  • Ngày gửi
K

kunvorapat

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Grandbiz co.ltd.
- Địa chỉ: nguyen van nghi, go vap, hcmc www.grand-biz.com
- Tel, Fax: +84 091 450 7590 ::: FaX
- email: kunvorapat@yahoo.com
================================

<span class="h3"><strong><font color="#006600">hạt giống hoa vạn thọ F1 Th&aacute;i Lan chất lượng cao &quot;Thong Thai&rdquo;</font></strong></span> <font face="Times New Roman"><p><p class="MsoNormal"><strong><img width="212" height="564" src="http://www.grand-biz.com/images/column_1263092375/giong%20hoa%20van%20tho%20thong%20thai%2055%20k.jpg" border="0" /></strong></p><p class="MsoNormal"><strong>giống hoa vạn thọ&nbsp;&quot;Thong Thai&quot;&nbsp;Advance Seeds Brand&nbsp;Th&aacute;i Lan chất lượng cao</strong></p><p class="MsoNormal"></p><font size="3"><font size="4">Giống hoa C&uacute;c vạn thọ&nbsp;F1 Compact th&acirc;n vừa, thường được trồng nguy&ecirc;n c&acirc;y trong chậu, b&igrave;nh, lọ, hũ.. hoặc cắt hoa theo từng đợt nở. Hoa c&oacute; m&agrave;u v&agrave;ng ho&agrave;ng hậu ( golden yellow ), th&acirc;n c&acirc;y cao trung b&igrave;nh từ 30-45 cm v&agrave; đường k&iacute;nh b&ocirc;ng hoa từ 7 - 9 cm. Đợt hoa nở đầu ti&ecirc;n sau khi gieo hạt l&agrave; 54 ng&agrave;y</font>. <br /></font><p class="MsoNormal"></p><p class="MsoNormal"><strong>เมล็ดพันธุ์ดาวเรืองกระถางลูกผสม&nbsp;ทรงพุ่มกระทัดรัด สีเหลืองทอง ความสูงต้น 30-45 ซม. ขนาดดอก 7-9 ซม. อายุออกดอก 54 วัน หลังเพาะเมล็ด เหมาะสำหรับปลูกในกระถางและตัดดอก<br /><br />Marigold Seed F1&nbsp;Compact plant habit suitable for pot plant and can use for cut flower also. Golden yellow.&nbsp; Plant height 30-45 cm. Flower size 7-9 cm. first flowering 54 days after sowing</strong></p><p class="MsoNormal"><span /></p><p class="MsoNormal"><a href="http://www.grand-biz.com/"><strong>www.grand-biz.com</strong></a></p></p></font>
 

Đối tác
Top