Trồng hoa lyly

  • Thread starter plethanh
  • Ngày gửi
Tôi là thành viên mới của diễn đàn NNVN, tôi ở Bảo Lâm-Lâm Đồng. Với điều kiện khí hậu, nhiệt độ, quang kỳ... Có thể trồng hoa lyly không? Giống mua ở Đà lạt, địa chỉ nào cung cấp. Các bạn nào biết (đặc biệt là các bạn ở Đà lạt-Lâm đồng) chỉ vẻ giùm, cám ơn.
 


Tôi là thành viên mới của diễn đàn NNVN, tôi ở Bảo Lâm-Lâm Đồng. Với điều kiện khí hậu, nhiệt độ, quang kỳ... Có thể trồng hoa lyly không? Giống mua ở Đà lạt, địa chỉ nào cung cấp. Các bạn nào biết (đặc biệt là các bạn ở Đà lạt-Lâm đồng) chỉ vẻ giùm, cám ơn.

<style></style>http://agriviet.com/home/showthread.php?t=4290 Bạn vào đấy nhé , có thông tin bạn cần tìm đấy .:D
 


Back
Top