trùn quế cần thơ

maquemau

_
Nông dân @
#1
tôi ở cần thơ cần mua trùn quế
đã dăng tin nhiều ngày...bà con nào có biết ở cần thơ,nơi nào có bán trùn quế thông tin dùm cảm ơn
-maquemau@yahoo.com dd 01235635754
 

B

bảy việt

Guest
#2
bạn đến cầu trà nóc hỏi nhà ông tư niên(tướng về hưu) có bán trùn quế
 
Top