Trứng chim trĩ - Chuyên cung cấp trứng chim trĩ, chim con, trĩ giống

trangtraicuchi

Nhà nông nghiệp dư
#1
<p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Trang trại Củ Chi xin k&iacute;nh ch&agrave;o b&agrave; con!</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i rất cảm ơn sự t&iacute;n nhiệm v&agrave; ủng hộ của b&agrave; con trong thời gian qua.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Hiện nay, trang trại đ&atilde; c&oacute; trứng chim trĩ&nbsp; giống trở lại. Gi&aacute; : 50.000 đ/trứng v&agrave; chim con 1 th&aacute;ng tuổi : 190.000đ/con. B&agrave; con c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ : 0908478943. Trang trại ưu ti&ecirc;n cho b&agrave; con đặt h&agrave;ng trước v&agrave; sớm nhất.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn sự quan t&acirc;m của b&agrave; con. </font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Trang trại k&iacute;nh ch&agrave;o!</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: 0908478943( Mr T&uacute;) hoặc 0988982434( Miss Qu&yacute;).</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Trang trại Củ Chi: Ấp 10, x&atilde; T&acirc;n Thạnh Đ&ocirc;ng, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Văn ph&ograve;ng đại diện: 289 Huỳnh Văn B&aacute;nh, F. 11, Q. Ph&uacute; Nhuận, TP. HCM.</font></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;http://www.youtube.com/watch?v=DUtzK6TlTCM</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">http://www.youtube.com/watch?v=XazROUn36UM&amp;feature=related</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trangtraicuchi
- Địa chỉ: 289 huynh van banh, p.11, q. phu nhuan
- Điện thoại: 0908478983 - Fax:
- email: trangtraicuchi@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx