Trung gian mua ban tom su cong nghiep

  • Thread starter Pham Hoàng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

Pham Hoàng

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Pham Hoàng
- Địa chỉ: Khóm 4 thị trấn Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau
- Tel, Fax: 0948800077 ::: FaX
- email: phanvanmen@gmail.com
================================

<p>T&ocirc;i chỉ cung cấp địa điểm người nu&ocirc;i t&ocirc;m c&ocirc;ng nghiệp c&oacute; k&iacute;ch cở m&agrave; b&ecirc;n mua cần.</p><p>Phương tiện vận chuyển b&ecirc;n mua tự lo.</p><p>Ai co nhu cầu xin li&ecirc;n hệ địa chỉ tr&ecirc;n, rất mong sự hợp t&aacute;c.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top