Trung tâm giống và thuốc thủy sản TGT

#1
Trung tâm sản xuất giống thủy sản TGT cung cấp các loại cá giống mới nhập từ nước ngoài cho năng suất, chất lượng cao.
- Rô phi Đường Nghiệp: tốc độ tăng trưởng đạt 1-1,2kg sau thời gian nuôi 6 tháng, nuôi từ kích cỡ 200con/kg (5g/con).
Nuôi với mật độ 1-1,5 con/m2, độ sâu đạt từ 1,5-2m, có điều kiện thay nước sạch cho ao, có quạt nước hoặc máy phun mưa.
- Rô Indo: tốc độ tăng trưởng đạt 1,2-1,5kg sau thời gian nuôi 6 tháng, nuôi từ kích cỡ 200con/kg (5g/con).
Nuôi với mật độ 1-1,5 con/m2, độ sâu đạt từ 1,5-2m, có điều kiện thay nước sạch cho ao, có quạt nước hoặc máy phun mưa.
- Chép Indo: tốc độ tăng trưởng đạt 2-2,5kg sau thời gian nuôi 10-12 tháng, nuôi từ kích cỡ 100con/kg (10g/con)
Nuôi với mật độ 1 con/m2, độ sâu ao từ 1-1,5m
Trung tâm có các kĩ sư được đào tạo chuyên sâu và nhiều kinh nghiệm tư vấn cho bà con để đạt hiệu quả cao nhất

Lưu ý: nuôi cá gì là chính, với mật độ như thế nào phụ thuộc vào từng ao, từng địa điểm.
Cơ sở có cung cấp giống, tư vấn kỹ thuật, cung cấp thuốc và điều trị bệnh cho các cơ sở nuôi.
 

huyhoang89

Thành viên mới
#2
Trung tâm sản xuất giống thủy sản TGT cung cấp các loại cá giống mới nhập từ nước ngoài cho năng suất, chất lượng cao.
- Rô phi Đường Nghiệp: tốc độ tăng trưởng đạt 1-1,2kg sau thời gian nuôi 6 tháng, nuôi từ kích cỡ 200con/kg (5g/con).
Nuôi với mật độ 1-1,5 con/m2, độ sâu đạt từ 1,5-2m, có điều kiện thay nước sạch cho ao, có quạt nước hoặc máy phun mưa.
- Rô Indo: tốc độ tăng trưởng đạt 1,2-1,5kg sau thời gian nuôi 6 tháng, nuôi từ kích cỡ 200con/kg (5g/con).
Nuôi với mật độ 1-1,5 con/m2, độ sâu đạt từ 1,5-2m, có điều kiện thay nước sạch cho ao, có quạt nước hoặc máy phun mưa.
- Chép Indo: tốc độ tăng trưởng đạt 2-2,5kg sau thời gian nuôi 10-12 tháng, nuôi từ kích cỡ 100con/kg (10g/con)
Nuôi với mật độ 1 con/m2, độ sâu ao từ 1-1,5m
Trung tâm có các kĩ sư được đào tạo chuyên sâu và nhiều kinh nghiệm tư vấn cho bà con để đạt hiệu quả cao nhất

Lưu ý: nuôi cá gì là chính, với mật độ như thế nào phụ thuộc vào từng ao, từng địa điểm.
Cơ sở có cung cấp giống, tư vấn kỹ thuật, cung cấp thuốc và điều trị bệnh cho các cơ sở nuôi.
trung tâm này nằm ở tỉnh nào nhỉ