TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN CHÓ NGHIỆP VỤ TPHCM

  • Thread starter PHAM BA AU
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

PHAM BA AU

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: PHAM BA AU
- Địa chỉ: QL22 ẤP HẬU - XÃ TÂN THÔNG HỘI - H CỦ CHI -TPHCM
- Tel, Fax: 091 951 0204
- email: quanle@yahoo.com.vn
================================

+ NHẬN HUẤN LUYỆN CH&Oacute; NGHIỆP VỤ THEO Y&Ecirc;U CẦU<br />+ B&Aacute;N ,CUNG CẤP C&Aacute;C GI&Ocirc;NG CH&Oacute; THUẦN CHỦNG<br />+ NHẬN HỢP ĐỒNG BẢO VỆ C&Ocirc;NG TY,NH&Agrave; M&Aacute;Y<br />+ CHO THU&Ecirc; CH&Oacute; BẢO VỆ<br />+ NHẬN PHỐI GIỐNG CH&Oacute;<br /><br />LI&Ecirc;N HỆ:&nbsp; PHẠM B&Aacute; &Acirc;U<br />ĐT: 091 951 0204<br />ĐC: QL22 ẤP HẬU - X&Atilde; T&Acirc;N TH&Ocirc;NG HỘI - H CỦ CHI -TPHCM
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top