TRUNG TÂM PHÂN PHỐI VACCIN - THUỐC THÚ Y - CON GIỐNG - TACN - DỤNG CỤ CHĂN NUÔI CÔNG NGHIỆP - NGUY

#1
<p><u><strong>Trung t&acirc;m chuy&ecirc;n ph&acirc;n phối:</strong></u></p><p><u><strong>- Vacin</strong></u> nội ngoại cho g&agrave;, vịt, heo, thỏ, tr&acirc;u b&ograve;, ch&oacute;, m&egrave;o......</p><p>- <strong><u>Thuốc th&uacute; y </u></strong>nội ngoại : Hanvet, BIO, Minh Huy, Minh Ng&acirc;n, T&acirc;n Tiến, CP, Th&uacute; y Xanh, INĐO, Vibar, H&agrave; Lan, MỸ, Trung Quốc......</p><p>- Con Giống:-g&agrave; si&ecirc;u trứng, si&ecirc;u thịt, G&agrave; ta, g&agrave; Aicapj, g&agrave; HMong,G&agrave; Sao.... </p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Vịt Si&ecirc;u nạc, Vịt si&ecirc;u trứng, c&uacute;t, heo si&ecirc;u nạc, b&ograve; thịt, c&uacute;t.....</p><p>- Cung cấp m&aacute;y Ấp trứng gia cầm, thủy cầm c&aacute;c loại từ nhỏ đến lớn.</p><p>- Cung cấp <strong>lồng chuồng g&agrave; c&ocirc;ng nghiệp,heo cong nghiệp, hệ thống uống nước tự động cho g&agrave;, heo, thỏ.....</strong></p><p>- Cung cấp hệ thống ăn uống g&agrave; c&ocirc;ng nghiệp theo hướng b&aacute;n tự động đến tự độn, m&aacute;ng ăn tự động của heo. </p><p>- Chuy&ecirc;n ph&acirc;n phối <u><strong>nguy&ecirc;n liệu</strong></u> để sử l&yacute; ph&acirc;n c&ocirc;ng nghiệp (ph&acirc;n g&agrave;, heo, vịt, b&ograve;, thỏ,c&aacute; ... &ocirc; hồ, k&ecirc;nh, cống....)</p><p>- Ph&acirc;n phối c&aacute;c loại&nbsp; thức ăn c&ocirc;ng nghiệpchpo GSGC, Thủy sản. ch&oacute; m&egrave;o cảnh..</p><p>- Chuy&ecirc;n điều trị bệnh cho ch&oacute; m&egrave;o cảnh, triệt sản ch&oacute; m&egrave;o cảnh.</p><p>- <u><strong>Ph&acirc;n phối nguy&ecirc;n liệu:</strong></u> Lysin, Methy, Đường NL, Vitamin C NL,&nbsp;</p><p>-<strong><u> ph&acirc;n phối m&aacute;y cắt mỏ g&agrave; c&ocirc;ng nghiệp(tự động v&agrave; b&aacute;n tự động) </u></strong></p><p>- Ph&acirc;n phối m&aacute;y phu&ocirc;ng sương, hệ thống l&agrave;m m&aacute;t chuồng trại c&ocirc;ng nghiệp.....</p><p>- Chuy&ecirc;n tư vấn thiết kế x&acirc;y dựng chuồng trại c&ocirc;ng nghiệp <br /></p><p>&nbsp;</p><p><u><strong>&nbsp;+ Mọi th&ocirc;ng tin chi tiết xin li&ecirc;n hệ :</strong></u></p><p>&nbsp;&nbsp; ĐT:<strong> 0905006996 : 01222009008 (A. Nguyễn Trọng Sỹ)</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp; mail: synguyentrong@yahoo.com</strong>.vn <br /></p><p>&nbsp;&nbsp; (Giao h&agrave;ng to&agrave;n quốc)</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn Trọng Sỹ
- Địa chỉ: An Khê Thanh khê Đà Nẵng
- Tel, Fax: 0905006996 : 01222009008 ::: FaX ::: FaX
- email: synguyentrong@yahoo.com.vn
 

#3
Chương Trình Giảm Giá

Tùy từng chi tiết mà cung cấp giá, nếu quý khách có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp qua DĐ, hoặc Mail.

------ 10 minutes:

Kể từ ngày 01/07/2011 đến 31/07/2011.Trung tâm có chương trình khuyến mãi đặc biệt cho sản phẩm thuốc bổ dùng uống cho gia súc gia cầm
- Tên sản phẩm: INJETAVIT 100cc Nhà sản xuất VIBAR (pháp)80000vnd/1lọ. 10 l0 tặng 2 lọ, 20 lọ tặng 6 lọ
 
Last edited:
Top