TRUNG THU:CHUYEN MUA BAN LON,GA,VIT,NGHÔNG,NHIM,CHON NHUNH,CÁ,HUOU,NAI

  • Thread starter TRUNG+THU
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

TRUNG+THU

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRUNG+THU
- Địa chỉ: XÓM 6 TIẾN THÀNH.QUỲNH THÁNG.QUỲNH LƯU.NGHÊ AN
- Tel, Fax: ĐT:0972808957
- email:
================================

<p>TRUNG THU.CHUY&Ecirc;N MUA B&Aacute;N C&Aacute;C LOAI:NHIM,CHỒN NHUNH,HƯOU,NAI,LON,G&Agrave;,NGAN,NGHỔNG.vvv</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop