tủ sấy đối lưu tự nhiên

  • Thread starter thanvanbac86
  • Ngày gửi
T

thanvanbac86

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH Thương Mại Khoa học kĩ thuật Lâm Việt
- Địa chỉ: 4/12 Phạm Văn Chiêu, p13, Q. Gò Vấp, TP HCM
- Tel, Fax: 08.39964124 ::: FaX 08.62570529
- email: mattest@lamviet.com
================================

<p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">TỦ SẤY ĐỐI LƯU TỰ NHI&Ecirc;N</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">H&atilde;ng sản xuất: Digisystem Laboratory - Đ&Agrave;I LOAN</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">Model: DSO-1500D</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-weight: normal">&nbsp;- Thể t&iacute;ch tủ: 150 L&iacute;t</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-weight: normal">&nbsp;- K&iacute;ch thước trong tủ: 625 x 510 x 500 mm</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-weight: normal">&nbsp;- K&iacute;ch thước ngo&agrave;i tủ: 725 x 620 x 795 mm</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-weight: normal">&nbsp;- Tủ sấy đối lưu tự nhi&ecirc;n</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-weight: normal">&nbsp;- Hiển thị số gi&aacute; trị nhiệt độ v&agrave; thời gian c&agrave;i đặt</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-weight: normal">&nbsp;- Khoảng điều chỉnh nhiệt độ: nhiệt độ m&ocirc;i trường +5 đến 200<sup> O</sup>C</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-weight: normal">&nbsp;- Cấu tr&uacute;c tủ: Phần vỏ ngo&agrave;i sơn phủ chống ho&aacute; chất, ăn m&ograve;n, phần trong tủ bằng inox.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-weight: normal">&nbsp;- Phần c&aacute;nh tủ c&oacute; &ocirc; bằng thuỷ tinh gi&uacute;p người sử dụng c&oacute; thể quan s&aacute;t được mẫu b&ecirc;n trong</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-weight: normal">&nbsp;- Chức năng kho&aacute; ph&iacute;m điều khiển</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-weight: normal">&nbsp;- Nguồn điện: 230V/50Hz/1400W</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-weight: normal">&nbsp;- Cung cấp k&egrave;m theo 2 khay inox</span></p> <p class="MsoNormal"><br /><!--[endif]--></p>
 

Top