Tư vấn kỹ thuật nuôi Dế Mèn, cung cấp Dế giông, Dế thịt

#1
<!--[if !mso]> <style> v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1027"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--> <p align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 14pt">KỸ THUẬT NU&Ocirc;I DẾ M&Egrave;N - TRẠI DẾ M&Egrave;N NĂNG LƯỢNG THI&Ecirc;N TRƯỜNG</span></strong><br /> <strong><span style="font-size: 14pt">Đ/C: Số 73 ng&otilde; 10 Phố T&ocirc;n Thất T&ugrave;ng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, H&agrave; Nội</span></strong><br /> <strong><span style="font-size: 14pt">ĐT: 04.38526973 &ndash; 0903.43.43.66</span></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt 9.35pt; text-indent: 0in"><strong>I.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></strong><strong><u>Kỹ thuật đặc biệt để chăm s&oacute;c, nu&ocirc;i dưỡng Dế m&egrave;n thương phẩm <br /> </u></strong>Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin tr&igrave;nh bầy c&aacute;ch nu&ocirc;i đặc biệt của ri&ecirc;ng Trại Dế Năng Lượng Thi&ecirc;n Trường. Để c&oacute; thể nu&ocirc;i Dế đạt năng xuất cao nhất, trong điều kiện diện t&iacute;ch nu&ocirc;i nhỏ nhất v&agrave; c&oacute; thể nu&ocirc;i trong c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh ở đ&ocirc; thị, trong th&agrave;nh phố, hoặc những nơi kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện diện t&iacute;ch rộng, nơi m&agrave; c&aacute;c dụng cụ v&agrave; điều kiện kh&ocirc;ng được như ở n&ocirc;ng th&ocirc;n nhưng vẫn dễ d&agrave;ng nu&ocirc;i Dế đạt sản lượng lớn, người chăn nu&ocirc;i rất nh&agrave;n nh&atilde;, &iacute;t tốn c&ocirc;ng sức.<br /> Theo c&aacute;ch nu&ocirc;i th&ocirc;ng thường, ai cũng c&oacute; thể nu&ocirc;i Dế th&agrave;nh c&ocirc;ng, nhưng năng xuất đạt kh&ocirc;ng cao, mức độ hao hụt trong chăn nu&ocirc;i lớn. Thực hiện theo c&aacute;ch nu&ocirc;i của Trại Dế Năng Lượng Thi&ecirc;n Trường c&oacute; thể thu hoạch Dế thương phẩm khoảng 28-30 ng&agrave;y kể từ ng&agrave;y Dế bắt đầu nở (thậm tr&iacute; c&oacute; thể ngắn ng&agrave;y hơn).</p> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 9.35pt; text-align: center"><br /> <strong><em>Với c&aacute;ch nu&ocirc;i đặc biệt n&agrave;y, lu&ocirc;n c&oacute; sản lượng v&agrave; năng suất Dế cao, ổn định,</em></strong></p> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 9.35pt; text-align: center"><strong><em>kh&ocirc;ng phụ thuộc v&agrave;o thời tiết d&ugrave; m&ugrave;a đ&ocirc;ng cũng như m&ugrave;a h&egrave;</em></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt 9.35pt"><strong><u><br /> 1. Dụng cụ nu&ocirc;i v&agrave; điều kiện chăn nu&ocirc;i</u><br /> </strong>Để đảm bảo nu&ocirc;i Dế đạt năng xuất cao, dụng cụ v&agrave; điều kiện chăn nu&ocirc;i l&agrave; quan trọng nhất.Muốn con Dế ph&aacute;t triển nhanh, khỏe mạnh, cần thiết phải đảm bảo m&ocirc;i trường sống cho Dế đầy đủ 3 điều kiện:<br /> -Vệ sinh sạch sẽ<br /> -Độ ẩm th&iacute;ch hợp (Đảm bảo độ ẩm từ 60-80%)<br /> -Nhiệt độ th&iacute;ch hợp (Nhiệt độ th&iacute;ch hợp cho Dế ph&aacute;t triển l&agrave; từ 30-38 độ C)<br /> Để đảm bảo m&ocirc;i trường sống cho Dế đầy đủ 3 điều kiện tr&ecirc;n, việc chuẩn bị dụng cụ nu&ocirc;i v&agrave; điều kiện chăn nu&ocirc;i l&agrave; cần thiết v&agrave; quan trọng.<br /> <strong><u>1.1 Dụng cụ nu&ocirc;i:<br /> </u></strong>-Th&ugrave;ng xốp để nu&ocirc;i Dế mới nở đến 15 ng&agrave;y tuổi<br /> -Th&ugrave;ng Catt&ocirc;ng hoặc th&ugrave;ng gỗ để nu&ocirc;i Dế lớn tr&ecirc;n 15 ng&agrave;y tuổi đến khi trưởng th&agrave;nh, thu hoạch.<br /> -C&aacute;c đĩa đựng thức ăn (đựng c&aacute;m): Từ dưới 15 ng&agrave;y tuổi d&ugrave;ng c&aacute;c đĩa bằng Catt&ocirc;ng tự tạo, tr&ecirc;n 15 ng&agrave;y tuổi d&ugrave;ng c&aacute;c đĩa nhựa.<br /> -Giấy viết, giấy b&aacute;o đ&atilde; qua sử dụng, hoặc c&aacute;c loại l&aacute; c&acirc;y (L&aacute; Nh&atilde;n, l&aacute; Ổi&hellip;) hoặc d&ugrave;ng loại Rế bắc nồi để tạo nơi ở v&agrave; leo tr&egrave;o cho Dế v&agrave; trốn tr&aacute;nh kẻ th&ugrave; khi cần thiết (Ch&uacute;ng t&ocirc;i d&ugrave;ng giấy viết, giấy b&aacute;o đ&atilde; thải loại để d&ugrave;ng v&agrave;o việc n&agrave;y)<br /> -C&aacute;c dụng cụ phụ trợ kh&aacute;c: Vợt bắt Dế, b&igrave;nh phun nước tạo độ ẩm, c&aacute;c loại b&oacute;ng đ&egrave;n điện sợi đốt hoặc c&aacute;c loại tăng sấy c&ocirc;ng suất nhỏ để tạo nhiệt độ m&ocirc;i trường cho Dế, Rơle nhiệt để khống chế nhiệt độ th&iacute;ch hợp, v&agrave; c&aacute;c dụng cụ phụ trợ kh&aacute;c để vệ sinh chuồng trại<br /> <strong><u>1.2 Điều kiện chăn nu&ocirc;i:<br /> </u></strong>-Nu&ocirc;i trong ph&ograve;ng k&iacute;n, kh&ocirc;ng cần tho&aacute;ng m&aacute;t.<br /> -C&oacute; thể l&agrave;m c&aacute;c gi&aacute; đỡ để xếp chồng c&aacute;c th&ugrave;ng nu&ocirc;i nhằm tiết kiệm diện t&iacute;ch.<br /> -Thiết kế th&ugrave;ng nu&ocirc;i cần c&oacute; thể t&iacute;ch (Dung lượng) gần bằng nhau (D&agrave;i*Rộng*Cao). Điều n&agrave;y cần thiết để t&iacute;nh to&aacute;n v&agrave; khống chế nhiệt độ v&agrave; độ ẩm cho c&aacute;c th&ugrave;ng nu&ocirc;i được dể d&agrave;ng.<br /> -Chỉ cần 1 Rơle nhiệt để đo nhiệt độ 1 th&ugrave;ng nu&ocirc;i v&agrave; c&oacute; thể khống chế nhiệt độ ở tất cả c&aacute;c th&ugrave;ng nu&ocirc;i.<br /> -N&ecirc;n duy tr&igrave; độ ẩm trong th&ugrave;ng nu&ocirc;i từ 60-80%, Nếu độ ẩm tăng tr&ecirc;n 80% c&oacute; thể tăng nhiệt độ th&ugrave;ng nu&ocirc;i l&ecirc;n từ 35-40 độ C<br /> -Độ ẩm cao, nhiệt độ cao l&agrave; điều kiện l&yacute; tưởng để Dế ph&aacute;t triển nhanh v&agrave; khỏe mạnh (Điều kiện n&oacute;ng-ẩm, ph&ugrave; hợp với kh&iacute; hậu nhiệt đới v&agrave; m&ocirc;i trường tự nhi&ecirc;n v&ugrave;ng nhiệt đới để Dế ph&aacute;t triển).<br /> -Lưu &yacute; khi độ ẩm tăng cao dể d&agrave;ng ph&aacute;t sinh nấm mốc trong th&ugrave;ng nu&ocirc;i, n&ecirc;n cần điều chỉnh nhiệt độ v&agrave; độ ẩm th&iacute;ch hợp.<br /> <strong><u>2. Thức ăn cho dế<br /> </u></strong>-C&aacute;m g&agrave; con đ&atilde; say mịn<br /> -Rau xanh tươi c&aacute;c loại m&ugrave;a n&agrave;o thức ấy. Tất cả c&aacute;c loại rau củ quả (Loại n&agrave;o người ăn được l&agrave; Dế ăn được). Rau xanh cần được th&aacute;i nhỏ, rửa sạch v&agrave; phun nước ẩm trước khi cho Dế ăn<br /> <strong><u>3. C&aacute;ch nu&ocirc;i Dế:<br /> 3.1 Ấp trứng Dế<br /> </u></strong>- Sau khi Dế đẻ, lấy khay trứng ra, xịt nước cho ẩm, rồi xếp c&aacute;c khay trứng v&agrave;o th&ugrave;ng xốp theo thứ tự ng&agrave;y Dế đẻ. Khống chế nhiệt độ 37-38 độ C, độ ẩm 75-85%<br /> -Để duy tr&igrave; độ ẩm cho trứng Dế, Th&ugrave;ng xốp cần đậy k&iacute;n, khay trứng chỉ cần xịt nước 1 lần, Ở nhiệt độ cao, hơi nước bốc l&ecirc;n tạo độ ẩm cao cho th&ugrave;ng ấp.<br /> -Khay trứng Dế cần ghi r&otilde; ng&agrave;y Dế đẻ.<br /> -Đến ng&agrave;y thứ 7 sau khi ấp trứng (t&iacute;nh từ ng&agrave;y Dế đẻ) đưa khay trứng ra th&ugrave;ng nu&ocirc;i (Th&ugrave;ng xốp) để khi Dế nở kh&ocirc;ng b&ograve; sang c&aacute;c khay trứng chưa đến kỳ hạn nở<br /> -Với điều kiện nhiệt độ v&agrave; độ ẩm như tr&ecirc;n, ng&agrave;y thứ 8 (t&iacute;nh từ ng&agrave;y đẻ) Dế con bắt đầu nở.<br /> <strong><u>3.2 Nu&ocirc;i dế từ mới nở đến 10-15 ng&agrave;y tuổi<br /> </u></strong>-Ng&agrave;y thứ 8 (t&iacute;nh từ ng&agrave;y đẻ) Dế con bắt đầu nở.<br /> -Nhiệt độ th&iacute;ch hợp cho Dế con mới nở l&agrave; 35-38 độ C, độ ẩm 70-80%<br /> -T&ugrave;y theo số lượng trứng v&agrave; Dế con nở để chọn th&ugrave;ng nu&ocirc;i cho ph&ugrave; hợp. Thường với khay trứng nở 5.000 Dế con chọn th&ugrave;ng xốp c&oacute; k&iacute;ch thước 60*50*50 cm. Lắp đậy c&oacute; cửa sổ k&iacute;ch thước khoảng 30 x 20 cm c&oacute; lưới chắn để lưu th&ocirc;ng kh&ocirc;ng kh&iacute; v&agrave; tr&aacute;nh Dế nhảy ra ngo&agrave;i.<br /> -Sau khi Dế con nở, bắt đầu rắc 1 ch&uacute;t c&aacute;m v&agrave; rau xanh trực tiếp l&ecirc;n đ&aacute;y th&ugrave;ng xốp để cho Dế con ăn.<br /> -Từ ng&agrave;y thứ 2 hoặc thứ 3 sau khi Dế nở (T&ugrave;y thuộc v&agrave;o mật độ Dế con), Bắt đầu cho l&aacute; c&acirc;y hoặc giấy v&ograve; v&agrave;o th&ugrave;ng nu&ocirc;i l&agrave;m m&ocirc;i trường cho Dế chui, đậu v&agrave; nhảy nh&oacute;t. Qua ng&agrave;y thứ 3 n&ecirc;n nhấc khay chứng Dế đ&atilde; nở hết ra ngo&agrave;i để tiết kiệm diện t&iacute;ch <br /> -Nếu d&ugrave;ng giấy loại cho Dế con, kh&ocirc;ng n&ecirc;n v&ograve; kỹ m&agrave; chỉ v&ograve; giấy tạo nhiều đường cong, gấp kh&uacute;c cho Dế đậu v&agrave; chui, nếu v&ograve; kỹ tạo nhiều khe hở nhỏ, Dế con c&oacute; thể chui v&agrave;o v&agrave; bị kẹt trong đ&oacute;, kh&ocirc;ng ra được sẽ dễ chết.<br /> -Khi cho ăn, c&oacute; thể đổ c&aacute;m v&agrave; rắc rau xanh trực tiếp l&ecirc;n c&aacute;c l&aacute; c&acirc;y hoặc c&aacute;c tờ giấy c&oacute; độ phẳng.<br /> -C&oacute; thể d&ugrave;ng c&aacute;c tấm b&igrave;a cứng cắt nhỏ vừa phải để l&agrave;m đĩa đựng c&aacute;m ăn cho Dế con<br /> -Kh&ocirc;ng cần cho Dế uống nước. Ch&uacute; &yacute; giữ nhiệt độ v&agrave; độ ẩm cho Dế ph&aacute;t triển .<br /> <strong><u>3.3. C&aacute;ch nu&ocirc;i dế từ 15 đến 30 ng&agrave;y tuổi<br /> </u></strong>-Khi Dế con được 15 ng&agrave;y tuổi đ&atilde; bắt đầu chuyển th&ugrave;ng để nu&ocirc;i th&uacute;c Dế ph&aacute;t triển. <br /> -Th&ugrave;ng nu&ocirc;i Dế tr&ecirc;n 15 ng&agrave;y tuổi l&agrave; th&ugrave;ng Catt&ocirc;ng hoặc th&ugrave;ng gỗ. Để nu&ocirc;i 5000 Dế con 15 ng&agrave;y tuổi cần th&ugrave;ng c&oacute; k&iacute;ch thước 120*60*60 cm hoặc 2 th&ugrave;ng 60*60*60 cm<br /> -C&agrave;nh l&aacute; c&acirc;y kh&ocirc; hoặc giấy loại đ&atilde; vo tr&ograve;n l&agrave;m nơi tr&uacute; ngụ cho Dế. Những ng&agrave;y đầu của giai đoạn n&agrave;y, chỉ cần cho l&aacute; c&acirc;y hoặc giấy v&ograve; v&agrave;o th&ugrave;ng nu&ocirc;i vừa phải, sau đ&oacute; bổ xung th&ecirc;m l&aacute; c&acirc;y hoặc giấy v&ograve; t&ugrave;y theo tốc độ lớn của Dế, nhưng tối đa lượng l&aacute; c&acirc;y hoặc giấy v&ograve; c&oacute; chiều cao = 50% chiều cao th&ugrave;ng nu&ocirc;i<br /> -Nhiệt độ th&iacute;ch hợp cho Dế trong giai đoạn n&agrave;y l&agrave; từ 30-37 độ C, độ ẩm 60-70%<br /> -N&ecirc;n cho ăn rau xanh tươi c&oacute; phun nước ẩm ng&agrave;y 2 lần, C&aacute;m cho ăn ng&agrave;y 1 lần, kh&ocirc;ng cần cho Dế uống nước để Dế ăn nhiều rau xanh ch&oacute;ng lớn<br /> -Duy tr&igrave; nhiệt độ, độ ẩm, tr&aacute;nh nấm mốc trong th&ugrave;ng nu&ocirc;i. 28-30 ng&agrave;y c&oacute; thể thu hoạch Dế<br /> <strong><u>3.4 C&aacute;ch l&agrave;m thịt Dế<br /> </u></strong>- L&agrave;m thịt dế trước khi Dế mọc c&aacute;nh, thường khoảng 28-30 ng&agrave;y tuổi, v&igrave; l&uacute;c n&agrave;y trọng lượng Dế lớn nhất, b&eacute;o nhất, thu hoạch l&uacute;c n&agrave;y sẽ c&oacute; sản phẩm thịt Dế chất lượng nhất.<br /> -Khi thấy trong đ&agrave;n Dế c&oacute; những con Dế đầu ti&ecirc;n bắt đầu mọc c&aacute;nh d&agrave;i, đ&oacute; l&agrave; l&uacute;c bắt đầu thu hoạch Dế. Bắt Dế thịt sang 1 th&ugrave;ng (hoặc X&ocirc;, Chậu sạch), cho Dế nhịn ăn 2 ng&agrave;y<br /> -Sau khi nhịn ăn, Dế tương đối sạch sẽ, bắt Dế ng&acirc;m v&agrave; rửa sạch trong nước muối lo&atilde;ng 2-3% rồi chế biến c&aacute;c m&oacute;n ăn t&ugrave;y &yacute;<br /> -C&oacute; thể cấp đ&ocirc;ng Dế như c&aacute;c biện ph&aacute;p cấp đ&ocirc;ng T&ocirc;m đ&ocirc;ng lạnh để bảo quản l&acirc;u d&agrave;i<br /> - Những con Dế c&ograve;n b&eacute; n&ecirc;n dồn lại, tiếp tục nu&ocirc;i phục vụ những lần thu hoạch sau.<br /> <br /> <strong><u>II.Chăm s&oacute;c nu&ocirc;i dưỡng Dế sinh sản:<br /> 1.Ph&acirc;n biệt Dế đực, Dế c&aacute;i<br /> </u>Dế đực: <br /> </strong>- C&aacute;nh m&agrave;u đặc trưng của giống (đen, v&agrave;ng, n&acirc;u), kh&ocirc;ng b&oacute;ng mượt.<br /> - Bụng nhỏ hơn.<br /> - Kh&ocirc;ng c&oacute; v&ograve;i trứng (ph&iacute;a sau đu&ocirc;i).<br /> - K&ecirc;u, g&aacute;y để ve v&atilde;n dế c&aacute;i.<br /> <strong>Dế c&aacute;i: <br /> </strong>- C&aacute;nh m&agrave;u đặc trưng của giống (đen, v&agrave;ng,n&acirc;u), rất b&oacute;ng mượt.<br /> - Bụng to hơn v&igrave; bụng dế c&aacute;i c&oacute; trứng.<br /> - Kh&ocirc;ng k&ecirc;u được.<br /> - C&oacute; v&ograve;i trứng ở phần đu&ocirc;i, giống c&aacute;i kim kh&acirc;u quần &aacute;o để cắm xuống đất đẻ trứng.<br /> Lưu &yacute;: Dế đực, Dế c&aacute;i chỉ ph&acirc;n biệt được khi ch&uacute;ng bắt đầu bước v&agrave;o độ tuổi sinh sản.<br /> <strong><u>2.Chọn giống</u>:</strong></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt 9.35pt">Chọn Dế giống bố mẹ l&agrave; tơ đ&atilde; mọc c&aacute;nh d&agrave;i, to, khỏe mạnh nhất trong đ&agrave;n, kh&ocirc;ng dịch bệnh, dị tật (chỉ chọn giống đủ r&acirc;u, ch&acirc;n c&agrave;ng, c&aacute;nh&hellip;).<br /> <strong><u>3.Th&ugrave;ng nu&ocirc;i Dế đẻ:</u> <br /> </strong>-N&ecirc;n d&ugrave;ng th&ugrave;ng gỗ l&agrave;m th&ugrave;ng nu&ocirc;i Dế đẻ<br /> -D&ugrave;ng rế bắc nồi hoặc c&agrave;nh l&agrave; c&acirc;y kh&ocirc; hoặc giấy v&ograve; xếp ri&ecirc;ng 1 b&ecirc;n hoặc xếp gọn 4 g&oacute;c l&agrave;m nơi tr&uacute; ngụ cho Dế bố mẹ<br /> -Đĩa thức ăn đựng c&aacute;m đặt b&ecirc;n trong chồng rế hoặc để ngay s&aacute;t đ&aacute;m c&agrave;nh l&aacute; c&acirc;y kh&ocirc;, giấy v&ograve;.<br /> -Phần khoảng trống của th&ugrave;ng c&ograve;n lại l&agrave; nơi để m&aacute;ng đẻ cho Dế<br /> <strong><u>4. Thả giống</u>:</strong></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt 9.35pt">&nbsp;Theo tỷ lệ 1 trống/2 m&aacute;i. Với th&ugrave;ng nu&ocirc;i c&oacute; k&iacute;ch thước 60*60*60 cm c&oacute; thể thả 500 Dế bố mẹ. Dế bố mẹ l&agrave; Dế trưởng th&agrave;nh khoảng 40-45 ng&agrave;y tuổi (Tức l&agrave; Dế đ&atilde; c&oacute; c&aacute;nh d&agrave;i khoảng 10-15 ng&agrave;y kể từ ng&agrave;y mọc c&aacute;nh d&agrave;i)<br /> <strong><u>5. Đẻ trứng:</u> </strong></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt 9.35pt">Sau khi thả giống 2-3 ng&agrave;y, đưa m&aacute;ng đẻ v&agrave;o th&ugrave;ng, Dế sẽ tr&egrave;o v&agrave;o m&aacute;ng đẻ v&agrave; bắt đầu đẻ trứng v&agrave;o đ&oacute;.<br /> -Dấu hiệu dế sắp đẻ: Dế m&aacute;i thường di chuyển thụt l&ugrave;i v&agrave; chọc v&ograve;i trứng (h&igrave;nh giống như c&acirc;y kim nhọn sau đu&ocirc;i) xuống đ&aacute;y x&ocirc;. L&uacute;c n&agrave;y ta đặt m&aacute;ng đẻ v&agrave;o l&agrave; dế leo l&ecirc;n đẻ ngay (trong m&aacute;ng đẻ đ&atilde; để sẵn đất sạch tơi xốp v&agrave; đủ ẩm). T&ugrave;y theo số lượng Dế mẹ để đặt 1 hoặc nhiều m&aacute;ng đẻ v&agrave;o th&ugrave;ng nu&ocirc;i v&agrave; duy tr&igrave; thời gian để m&aacute;ng đẻ trong th&ugrave;ng (8h, 10h,12h hoặc 24h)<br /> -Cho Dế bố mẹ ăn c&aacute;m v&agrave; rau xanh như nu&ocirc;i Dế thương phẩm<br /> -H&agrave;ng ng&agrave;y dọn vệ sinh nơi Dế đẻ mỗi khi thay m&aacute;ng đẻ<br /> -Dế đẻ li&ecirc;n tục sau khoảng 20 ng&agrave;y sẽ bị chết, cần bổ xung Dế bố mẹ tương ứng với số Dế bố mẹ bị chết v&agrave; thải loại.<br /> <strong><em>Chăm s&oacute;c nu&ocirc;i dưỡng dế đơn giản, &iacute;t vốn, &iacute;t dịch bệnh, dễ thực hiện v&agrave; mang lại hiệu quả kinh tế cao, ai cũng c&oacute; thể nu&ocirc;i được.<br /> Ai c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i Dế v&agrave; trao đổi kỹ thuật nu&ocirc;i, h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i.Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẵn s&agrave;ng cung cấp Giống Dế, trao đổi kinh nghiệm nu&ocirc;i Dế đạt năng suất cao để mọi người tham khảo v&agrave; rất c&aacute;m ơn những &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p để chăn nu&ocirc;i Dế th&agrave;nh c&ocirc;ng hơn</em></strong></p> <p style="margin: 4pt 0in"><img width="330" vspace="5" hspace="10" height="214" border="0" align="left" src="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cdiep%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_image002.jpg" /></p> <p style="margin: 4pt 0in"><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p style="margin: 4pt 0in"><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p style="margin: 4pt 0in"><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p style="margin: 4pt 0in"><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p style="margin: 4pt 0in" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p style="margin: 4pt 0in" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p style="margin: 4pt 0in" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p style="margin: 4pt 0in" class="MsoNormal">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Dế mèn Năng Lượng Thiên Trường
- Địa chỉ: số 73 ngõ 10, Tôn Thất tùng, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 04.38526973 - Fax: 0903434366
- email: thientruongpower@gmail.com
 

#3
Để đảm bảo vụ mùa đông, xuân của Miền Bắc việc nuôi Dế vẫn đạt năng xuất cao, Dế phát triển tốt, khỏe mạnh. Trại Dế chúng tôi có cung cấp Bộ tự động điều chỉnh nhiệt độ cho thùng nuôi Dế, các cá nhân, đơn vị đang chăn nuôi Dế, có quan tâm, xin liên hệ để biết thêm chi tiết.
- Thông tin liên lạc: Anh Trần Kim Điệp - Trại Dế mèn Năng Lượng Thiên Trường
- Địa chỉ: số 73 ngõ 10, Tôn Thất tùng, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 04.38526973 - Fax: 0903434366
- email: thientruongpower@gmail.com
 
N

nhu207

Guest
#4
đầu ra cho sản phẩm

E cũng rất muốn nuôi dế mèn, nhưng quan trọng là đầu ra cho sản phẩm. Doanh nghiệp A Trường có thu mua luôn không?
 
Last edited:
#5
Đầu ra không có thì phải chịu khó.

Mới nuôi dế tôi tưởng chừng như khó có đầu ra nhưng
1. Chịu khó học hỏi nuôi số lượng ít trước để nắm vững kỹ thuật
2. Đi giới thiệu, chỉ cách chế biến và phân tích hiệu quả kinh tế cho các quán ăn nhà hàng thế là ok.

Cứ kiên trì với một công việc nào đó bạn sẽ thành công.
Sáng tạo thêm một chút bạn sẽ rút ngắn được thời gian.


Tấn Lực : 09.1999.3003
 
#6
Các món ăn từ dế

DẾ CHIÊN SẢ
1. Nguyên liệu
- 100 g dế đã làm sạch.
- Sả băm nhỏ
- Dầu ăn
- Nướt mắm có pha, chút bột ngọt, đường
-Cà chua, rau thơm, hún lủi, cóc bằm, salad,…
2. Cách chế biến
- Cho hai muỗng canh dầu ăn vào chảo cho nóng, cho dế vào chiên cho phồng lên sau đó cho sả băm vào tiếp tục chiên cho vàng giòn dậy mùi thơm. Trước khi nhắc chảo xuống cho hổn hợp dung dịch mắm đã pha chế (chỉ lấy phần nước) vào trộn đều.
3. Cách chế biến nước chấm
- Tỏi, sả, ớt băm nhỏ, bột ngọt, me, đường, nước mắm trộn đều sao cho nước chấm có độ sánh, có vị cay chua ngọt là được.
4. Thưởng thức
Có thể ăn dế kèm với rau hoặc cuốn trong salad. Chấm với nước chấm tạo ra vị ngọt béo và dậy mùi thơm đặc trưng của dế chiên giòn.
(Món này nhậu với bia cùng bạn bè thì quả thật là “thiên bôi thiểu”)

DẾ CHIÊN GIÒN
1. Nguyên liệu
- 100 g dế đã làm sạch.
- Gừng , tỏi ,xả băm nhỏ.
- Lá chanh thái chỉ.
2. Cách chế biến
- Bột ngọt, bột nêm, dầu hào, dấm, ướp trong vòng 3-5 phút, cho vào chảo chiên chín, vừa độ giòn ngậy, cho ra bát có sẵn một ít gừng, tỏi, xả băm nhỏ và lá chanh thái chỉ, trộn đều để dậy mùi thơm.
- Bày ra đĩa gồm lá thơm, lá lốt, phồng tôm,…

DẾ CHIÊN BỘT
1. Nguyên liệu
- 100 g dế đã làm sạch.
- 70g bột chiên tôm
- 50g cải xà lách
- 50g rau sống các loại
- 1 trái dưa leo
- 1 trái cà chua
- 10g đậu phộng hạt
- 10g tỏi, ớt , xả và me
2. Cách chế biến
- Đun sôi dầu ăn chiên giòn đậu phộng vớt ra. Khuấy tiêu, bột chiên tôm dẻo đều, cho dế vào trộn đều. Cho vào chảo chiên giòn, vớt ra trộn lẫn với đậu phộng. Xếp rau, cà chua, dưa leo, rau thơm đều ra đĩa, cho dế vào giữa. Ăn kèm với bánh tráng rất ngon.
- Nước chấm: Tương tự như hướng dẫn trên, cho thêm vị chua.

DẾ NƯỚNG
1. Nguyên liệu
- 100g dế đã làm sạch.
- Cây, que, hoặc vỉ nướng
- Dế ướp bột ngọt, bột nêm từ 5 - 10 phút
- Nước mắm cay ngọt
- Rau sống, phồng tôm
2. Cách chế biến
- Dế ghim vào cây theo chiều ngang mình hoặc vỉ nướng. Đem nướng than cho đến khi dế chín giòn thơm và ngậy. Chiên giòn phồng tôm bày ra đĩa cùng rau sống, sau đó cho dế vào giữa.
- Nước chấm: Như đã hướng dẫn ở trên, nước chấm cay ngọt.

DẾ RANG MUỐI ỚT
1. Nguyên liệu
- Dế đã làm sạch
- Muối ớt
2. Cách chế biến:
- Cho muối ớt vào chảo rang 5 phút. Sau đó bỏ dế vào rang cùng cho đến khi dế chín.
Bạn sẽ có món ăn rất đặc biệt: Vị cay vị mặn cùng vị béo ngậy của dế sẽ làm thực khách khó quên.
- Món ăn này dùng kèm với dưa chuột, cóc, xà lách, rau thơm.

GỎI DẾ
1.Nguyên liệu
- 100g dế đã làm sạch
- 30g đậu phộng
- 40g xoài xanh, cóc thái chỉ
- Đậu phộng, bánh tráng, phồng tôm,
- Húng, rau răm, mùi, nước mắm cay ngọt...
2.Cách chế biến
- Dế ướp mắm,tiêu, hạt nêm, gia vị, gừng, tỏi băm nhỏ,... trong 15 phút.
- Dầu đun sôi cho dế vào đảo 3 - 4 phút vớt ra để ráo dầu rồi cho ra đĩa trộn đậu phộng,... đã chuẩn bị từ trước cho thêm gia vị cay ngọt cuộn ăn với bánh tráng.

DẾ KHO TIÊU
- Ướp dế với tiêu,tỏi, ớt, hạt nêm khoảng 10 phút sau đó cho một ít nước vào kho. Khi nước cạn tiếp tục cho dầu ăn vào chiên nhỏ lửa đến lúc giòn là được. (món này ăn với cơm nóng dưa chuột, cà chua.)


DẾ CHIÊN BƠ
1. Nguyên liệu
- 300gr dế đã làm sạch
- 2 thìa súp bột chiên giòn
- 1 quả trứng gà
- 1/2 thìa súp bột nêm
- 2 thìa súp bơ
2. Cách chế biến
- Đập trứng gà vào bát, đánh tan với chút bột nêm, cho dế vào hỗn hợp trứng, để khoảng 5 phút cho ngấm gia vị.
- Đun bơ nóng chảy, gắp dế từ hỗn hợp trứng, lăn qua bột chiên giòn khô rồi thả vào chảo bơ rán vàng.
- Dọn dế ra dĩa, có thể chấm kèm với tương ớt.

DẾ KHO TỘ CƠM NIÊU
1.Nguyên liệu
- 1 gr dế (khoảng 90 con)
- 2 muỗng nước mắm
- 1 muỗng cà phê dầu mè, dầu hào
- 1/2 muỗng cà phê ớt xay nhuyễn
- Một ít tiêu, bột ngọt
2. Cách chế biến
- Cho dế vào nồi đất, ướp gia vị: nước mắm, dầu mè, dầu hào, bột ngọt.
- Bắc nồi lên bếp, để lửa nhỏ riu riu khoảng 10 phút, khi sôi thì cho thêm 1/2 chén nước lạnh vào. Vẫn để nhỏ lửa đến khi nước kẹo lại, sền sệt là được.
- Cho ớt xay nhuyễn và tiêu vào để dậy mùi thơm.
- Dế kho tộ ăn kèm với các loại lá cóc, lá lụa, lá bằng lăng.
(Dùng với cơm nóng rất ngon)


Trại dế Đang Lực
ĐC: QL30, SN 279, Bình Chánh, Bình Thành, Thanh Bình, Đồng Tháp.
ĐT: 0676.550030 gặp bác 10 Dế hoặc 09.1999.3003 gặp Tấn Lực

Trân trọng!
 
#7
#8
Last edited:
#9
Chổ anh trường có giao dế thịt về Đồng Tháp ko

em đang cần mua một số để bổ sung nguồn cung gấp
Tấn Lực 09.1999.3003
 
Top