Tư vấn nuôi dúi sinh sản và thương phẩm

  • Thread starter anhao
  • Ngày gửi
A

anhao

Guest
#1
<p>B&agrave; con cần mua d&uacute;i giống, d&uacute;i thịt,&nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i cam đoan cung cấp con giống thuần với chất lượng tốt nhất v&agrave; sẵn l&ograve;ng tư vấn kĩ thuật chăn nu&ocirc;i nếu kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu.</p><p>Xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ SĐT: 01213023033 (ngo&agrave;i giờ h&agrave;nh ch&iacute;nh) hoặc email: <a href="mailto:anhhao.vn77@gmail.com">anhhao.vn77@gmail.com</a></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vũ Ngọc Hào
- Địa chỉ: Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
- Điện thoại: 01213023033 - Fax:
- email: anhhao.vn77@gmail.com
 

Top