Tư vấn thành lập dự án đầu tư trang trại chăn nuôi của hợp tác xã- những thủ tục cần

  • Thread starter tiachopden
  • Ngày gửi
Em là chủ nhiệm hợp tác xã giờ mà muốn thành lập dự án đầu tư cho trang trại sản xuất chăn nuôi là thành viên của hợp tác xã thì phải làm thủ tục hành chính gì ạ? Có cần đăng ký với sở kế hoạch đầu tư không?
 L

lapduan_mp

Lữ khách
trang trại chăn nuôi

HTX NÔNG LÂM THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TRẤN NINH VĂN QUAN
----------- — µ – ----------THUYẾT MINH
DỰ ÁN ĐẦU TƯNUÔI GÀ AI CẬP TẠI HỘ GIA ĐÌNH
ĐỊA ĐIỂM: TRẤN NINH VĂN QUAN, HUYỆN VĂN QUAN, TỈNH LẠNG SƠN
CHỦ ĐẦU TƯ: HTX NÔNG LÂM TMTH TRẤN NINH VĂN QUAN

ĐƠN VỊ TƯ VẤN CHỦ ĐẦU TƯ
GIÁM ĐỐC CN HTX
Nguyễn Văn Thanh Hoàng Lê Hoan


Lạng Sơn - tháng 10 năm 2011

<tbody>
</tbody>


NỘI DUNG
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN............................................. 2
I.1. Giới thiệu chủ đầu tư..................................................................................................... 2
I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư...................................................................................... 2
I.3. Mô tả sơ bộ dự án.......................................................................................................... 2
I.4. Cơ sở pháp lý triển khai dự án....................................................................................... 2
CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG....................................... 3
II.1. Mục tiêu đầu tư.............................................................................................................. 3
II.2. Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng trại nuôi gà Ai Cập................................................... 3
CHƯƠNG III: THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM.............................................. 3
III.1. TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM.............................................................. 3
1.1. Tổng quan về nền kinh tế vĩ mô Việt Nam:............................................................. 3
III.2. Thị trường gà con giống Ai Cập..................................................................................... 5
III.3. Kỹ thuật chăn nuôi gà.................................................................................................... 6
CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ XÂY DỰNG.................................................... 14
IV.1. Mô tả địa điểm xây dựng.............................................................................................. 14
IV.2. Điều kiện tự nhiên........................................................................................................ 14
CHƯƠNG V: PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG........................ 15
V.1. Phương án hoạt động của trang trại do HTX quản lý................................................... 15
CHƯƠNG VI: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CẢI TẠO CHUỒNG TRẠI......................... 15
VI.1. Tiến độ thực hiện......................................................................................................... 15
VI.2. Giải pháp thi công xây dựng......................................................................................... 15
VI.3. Hình thức quản lý dự án.............................................................................................. 15
CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN............................ 16
VII.1. Đánh giá tác động môi trường...................................................................................... 16
CHƯƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN........................................................ 19
VIII.1. Cơ sở lập Tổng mức đầu tư.......................................................................................... 19
CHƯƠNG IX: VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN........................................................... 20
IX.1. Nguồn vốn.................................................................................................................... 20
IX.2. Phương án hoàn trả vốn vay......................................................................................... 21
CHƯƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN................................ 22
X.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán......................................................................... 22
X.2. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án...................................................................................... 26
X.3. Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội........................................................................... 26
CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.......................................................... 27


[h=1]CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN[/h][h=2]I.1. Giới thiệu chủ đầu tư[/h]- Tên công ty : HTX NÔNG LÂM- TM & DVTH TRẤN NINH- VĂN QUAN
- Địa chỉ :Thôn Lương văn Tri (Bản Hẻo) xã Trấn Ninh - Huyện Văn Quan,Tỉnh Lạng Sơn
- Giấy phép KD :140700002. cấp ngày 05 Tháng 3 năm 2007;
- MST : 4900256509.
- Điện thoại : 0253870316 Fax: 0253731714
- Đại diện : Ông Hoàng Lê Hoan ; Chức vụ: CN HTX
[h=2]I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư[/h]- Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương
- Địa chỉ : 156 Nguyễn Văn Thủ, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM.
- Điện thoại : (08) 22142126 ; Fax: (08) 39118579
[h=2]I.3. Mô tả sơ bộ dự án[/h]- HTX Nông lâm TMTH Trấn Ninh Văn Quan dự kiến đầu tư xây dựng Trại gà Ai Cập lấy trứng giai đoạn 2012- 2016 tại địa phương.
[h=3]Dự án bao gồm các hạng mục công việc như sau:[/h]
 

Quảng cáoTop