Tư Vấn trồng - chế biến - cung cấp giống cây sâm long

  • Thread starter nhanlq2106
  • Ngày gửi
N

nhanlq2106

Guest
#1
<p>Tư Vấn Trồng - Chế Biến - Cung cấp giống c&acirc;y S&acirc;m Long</p><p>&nbsp;(Hiệu quả kinh tế cao)</p><p>&nbsp;+ Đặc t&iacute;nh v&agrave; c&ocirc;ng dụng:</p><p>&nbsp;- Giải nhiệt, m&aacute;t gan - trị t&aacute;o b&oacute;n</p><p>&nbsp;+ C&aacute;ch trồng:</p><p>&nbsp;Trồng bằng hột, gi&acirc;m rể, th&iacute;ch nghi mọi loại đất</p><p>&nbsp;+ Thu Hoạch: Sau 3 th&aacute;ng trồng, tuổi thọ tr&ecirc;n 10 năm.</p><p>&nbsp;+ Chế biến: rất dể chế biến, d&ograve; bằng tay, m&aacute;y</p><p>&nbsp;Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin về c&aacute;ch trồng v&agrave; mua giống vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: 482/94 L&ecirc; Quang Định , B&igrave;nh thạnh, HCM</p><p>&nbsp;ĐT: 0917534042</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Quang
- Địa chỉ: 482/94 Lê Quang Định, Bình Thạnh, HCM
- Điện thoại: 0917534042 - Fax:
- email: lqnhan@yahoo.com
 

Đối tácTop