Tùng Úc... Giải vàng Hội hoa xuân TPHCM năm 2010

demenvn

Lữ khách
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty Cổ phần Quảng cáo - Thươ
- Địa chỉ: Số 2 Phan Tây Hồ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- Tel, Fax: 0906920015 / 0913497006 ::: FaX
- email: danghongthanh@gmail.com / nhoccon.phuong@gmail.com
================================

<div> <p>Hiện tại ch&uacute;ng t&ocirc;i chỉ c&ograve;n lại c&oacute; 10 c&acirc;y T&ugrave;ng &Uacute;c, với gi&aacute; l&agrave; 820.000/c&acirc;y. Loại t&ugrave;ng n&agrave;y đ&atilde; đoạt giải v&agrave;ng năm tết Canh Dần n&agrave;y...</p> <p>Loại T&ugrave;ng n&agrave;y rất đặc biệt l&agrave; loại hiếm nhất trong c&aacute;c loại T&ugrave;ng, th&acirc;n mộc cao v&agrave; thẳng như c&acirc;y th&ocirc;ng c&agrave;ng lớn c&acirc;y c&agrave;ng cao v&agrave; thẳng, c&acirc;y c&agrave;ng lớn th&igrave; l&aacute; chuyển dần sang m&agrave;u v&agrave;ng mạ rất đẹp...v&igrave; l&agrave; loại hiếm v&agrave; lạ n&ecirc;n năm 2010 n&agrave;y T&ugrave;ng &Uacute;c của c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; đoạt giải v&agrave;ng năm nay...</p><p> <em><strong>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: <font color="#ff0000">0906920015</font></strong></em><font color="#ff0000"><strong>/0913497006</strong></font> </p><p><br /> <img border="0" src="http://farm3.static.flickr.com/2724/4411318838_f3658e407e_o.jpg" /><br /> <br /> <img border="0" src="http://farm5.static.flickr.com/4037/4411318764_7bcce6dfa5_o.jpg" /><br /> <br /> <img border="0" src="http://farm5.static.flickr.com/4009/4410551473_ea35cb9cd8_o.jpg" /></p></div>
 
Top