Tuyển Kỹ sư nông nghiệp

  • Thread starter duyenanh5589
  • Ngày gửi
D

duyenanh5589

Guest
#1
<p>&nbsp;Tuyển kỹ sư n&ocirc;ng nghiệp</p><p>Cty CPTM &amp; DVQT BACTERI CHI NH&Aacute;NH TP. HỒ CH&Iacute; MINH</p><p>Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n về sản xuất, nhập khẩu ph&acirc;n b&oacute;n thuốc BVTV </p><p>Nhằm mở rộng thị trường v&ugrave;ng T&acirc;y Nguy&ecirc;n, nay c&ocirc;ng ty t&ocirc;i cần tuyển Kỹ sư n&ocirc;ng nghiệp</p><p>Giới t&iacute;nh nam, Tốt nghiệp cao đẳng, đại học n&ocirc;ng nghiệp. ưu ti&ecirc;n c&oacute; kinh nghiệm( sv mới ra trường được đ&agrave;o tạo), y&ecirc;u cầu nhanh nhẹn chăm chỉ.</p><p>Lương thỏa thuận, được hưởng tất cả chế độ BH theo bộ luật lao động</p><p>Địa Điểm l&agrave;m việc: T&acirc;y Nguy&ecirc;n, Nội dung c&ocirc;ng việc sẽ thỏa thuận khi phỏng vấn</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Thị Duyên Ánh
- Địa chỉ: 69/15 D2 p 25 q bình thạnh tp HCM
- Điện thoại: 0917196622 - Fax:
- email: anh@bacteri.org
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx