Tuyển sinh lớp đào tạo người lấy mẫu phân bón

nong_dan_IT

Lữ khách
#1
Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón quốc gia tổ chức lớp "Đào tạo người lấy mẫu phân bón" cho các cán bộ thuộc Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Thừa Thiên Huế, và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón.
1. Mục đích

Nhằm phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra nhà nước về phân bón trên địa bàn các tỉnh trong cả nước. Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia tổ chức lớp Đào tạo người lấy mẫu phân bóncho các cán bộ thuộc Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Thanh Hoá và tỉnh Thừa Thiên Huế và các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón.

2. Thời gian : Từ ngày 27/9/2016 đến 29/10/2016

3. Đào tạo

Lớp học đã đào tạo cho học viên về quy trình lấy mẫu phân bón và hướng dẫn thực hành trực tiếp tại cơ sở.

Mỗi học viên được đào tạo trong 4 ngày, được thi lấy chứng chỉ.
4. Quyền lợi:

Cuối khóa học các học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ người lấy mẫu phân bón theo quy định.

Được nhận chứng chỉ trong vòng 1 tháng sau đào tạo. Học viên được cung cấp 1 bộ tài liệu, phương tiện đi lại từ lớp học đến điểm thực hành, sau khi hoàn thành khoá học không phải đóng thêm bất cứ loại phí nào khác.

5. Chỉ tiêu: 30 người/ lớp - không giới hạn số lượng đăng ký. Không giới hạn độ tuổi đăng ký và thành phần tham gia

6. Địa điểm học: Trên toàn quốc, (tuỳ theo vị trí đơn vị đăng kí học)7.Khu vực tuyển sinh: Trên toàn quốc

Hồ sơ đăng ký: Hồ sơ cần 2 ảnh 3x4 và đơn đăng ký đào tạo người lấy mẫu (đính kèm)

8. Liên hệ đăng ký: Liên hệ tại với phòng Kế hoạch hành chính tổng hợp (sđt: 0462787257)
Tải đơn đăng ký: tại đây
nguồn: Trung tâm khảo kiểm nghiệm phân bón quốc gia.
 

Last edited: