TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU

  • Thread starter Huyền.HR
  • Ngày gửi
H

Huyền.HR

Lữ khách
#1
Atracttive Salary: 12,000,000 - 15,000,000

* Mô tả công việc:
1 Hoạch định, tổ chức và giám sát công việc của Phòng XNK 3 đảm bảo cho hoạt động của phòng XNK 3 được thực hiện hiệu quả, chu đáo trong phạm vi ngân sách được phê duyệt
2 Chỉ đạo, giám sát và kiểm tra việc thực hiện công việc của nhân viên cấp dưới đảm bảo các công việc thu ma hàng hoá luôn tuân thủ đúng các quy trình của Công ty. Đào tạo và hướng dẫn công việc cho nhân viên cấp dưới
3 Hỗ trợ nhân viên cấp dưới và trực tiếp tìm kiếm khách hàng, đàm phán và xúc tiến việc chào bán các sản phẩm nội địa, xuất khẩu của Công ty theo kế hoạch và phương án kinh doanh đã được phê duyệt.
4 Quản lý và theo dõi sát sao việc thực hiện các đơn hàng của khách hàng đảm bảo nắm bắt kịp thời mọi diễn biến để có những phản ứng linh hoạt và tư vấn cho BGD/GD XNK đưa ra các quyết định phù hợp.
5 Tư vấn cho BGD/GD XNK trong việc ký kết các hợp đồng thu mua hàng hóa cũng như trong quá trình thực hiện hợp đồng đảm bảo nắm bắt và giải quyết các vấn đề phát sinh một cách hiệu quả và có lợi nhất cho Công ty.
6 Lưu trữ và quản lý các hồ sơ, giấy tờ quan trọng của phòng XNK 3 theo sự chỉ đạo của BGĐ/GDXNK đảm bảo an toàn, sắp xếp có hệ thống và bảo mật.
7 Liên tục cập nhật các quy định, chính sách của Nhà nước liên quan đến hoạt động kinh doanh của phòng XNK 3 để tư vấn cho BGĐ/GDXNK trong việc điều hành hoạt động SXKD của phòng, đảm bảo thực hiện và tuân thủ đúng pháp luật Việt nam và các thông lệ quốc tế.
8 Tìm kiếm các mặt hàng, nguồn hàng phục vụ cho nhu cầu kinh doanh của mảng kinh doanh XNK theo kế hoạch, mục tiêu đã đề ra đảm bảo đáp ứng kịp thời, đầy đủ, đúng quy cách theo các đơn hàng của Phòng XNK1. Duy trì mối liên lạc với các đơn vị bán hàng trong nước và các nhà cung ứng trong nước để đảm bảo có nguồn cung ứng ổn định đáng tin cậy với giá cả cạnh tranh.
9 Trực tiếp chỉ đạo và giám sát việc thu mua, quản lý và chế biến, lưu trữ các loại nông sản không để mốc hỏng và tỉ lệ hao hụt ít, đảm bảo hàng hóa được chế biến theo đúng tiêu chuẩn chất lượng của từng đơn hàng.
10 Đảm trách công việc liên quan đến các dự án của mảng kinh doanh XNK bao gồm: các công việc liên quan đến công tác mở rộng kho tàng, tham gia kinh doanh nội địa các mặt hàng theo mùa vụ và chỉ đạo của BĐG/GDXNK.
11 Đốc thúc, giám sát các nhân viên trong phòng trong việc tuân thủ quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008. Duy trì và cập nhật nhật, sửa đổi, bổ sung quy trình quản lý chất lượng một cách thường xuyên đảm bảo tuân thủ đúng quy định.
12 Phối hợp với Phòng XNK1 trong công tác xây dựng thương hiệu và bộ nhận diện thương hiệu của công ty liên quan đến mảng KD XNK (website, catalogue,…)
13 Chịu trách nhiệm theo dõi và đốc thúc việc thu hồi công nợ của phòng XNK 3
14 Chịu trách nhiệm lên kế hoạch trong việc kinh doanh, nuôi, trồng, thu hoạch các loại nông sản theo chiến lược của công ty nhằm mở rộng mặt hàng, nguồn hàng.
15 Đảm nhận bất cứ trách nhiệm hoặc nhiệm vụ nào được Ban Giám Đốc / GD XNK giao.
* Yêu cầu:
-
Ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh XNK
- Kiến thức về Luật Đầu tư, Luật DN, Luật Thương mại, Luật XNK, UCP, Thanh toán và vận tải quốc tế... và các quy định pháp luật liên quan
- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng đàm phán và thuyết phục
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng ứng xử
- Kỹ năng sử dụng máy tính
- Sử dụng tiếng Trung thành thạo
 

hoangson121vx

hoangson121vx

_
Nông dân @
#2
Yêu cầu ngon thế thì kiếm đâu ra người ở chốn này chứ? Người đăng tuyển cũng có vấn đề?
 

Đối tác


Top