ung dung zeolite

  • Thread starter khoa_kinhdoanh
  • Ngày gửi
K

khoa_kinhdoanh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: doanh nghiệp tư nhân sản xuất & thương mai Kim Phước
- Địa chỉ: 248a nguyen cong tru street-tuy hoa
- Tel, Fax: 0573826541 ::: FaX 0573826541
- email: phongkinhdoanhkimphuoc@gmail.com
================================

<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal">SỬ DỤNG ZEOLITE&nbsp; XỬ L&Yacute; NƯỚC HỒ NU&Ocirc;I T&Ocirc;M<br /> Dung lượng trao đổi 7.55875 milli đương lượng /g<br /> C&oacute; khả năng hấp phụ rất cao c&aacute;c kh&iacute; độc , trong nước c&oacute; khả năng hấp phụ H2S v&agrave; trao đổi ion để giữ lại tr&ecirc;n bề mặt chất rắn amoniac<br /> C&oacute; khả năng mang những vi sinh cần thiết đưa v&agrave;o xử l&yacute; m&ugrave;i kh&oacute; chịu của nước hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m<br /> Nếu d&ugrave;ng liều lượng Zeolite Z13X q&uacute;a mức cho ph&eacute;p vẫn kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến t&ocirc;m nu&ocirc;i<br /> -KHẢ NĂNG HẤP THỤ AMMONIA CỦA ZEOLITE TRONG M&Ocirc;I TRƯỜNG AO NU&Ocirc;I THỦY SẢN <br /> T&oacute;m tắt<br /> Trong nu&ocirc;i t&ocirc;m c&aacute; th&acirc;m canh, zeolite được sử dụng nhằm mục đ&iacute;ch l&agrave;m giảm TAN (NH3 v&agrave; NH4+), H2S trong m&ocirc;i trường. Tuy nhi&ecirc;n, hiệu quả của zeolite vẫn nhiều biến động ở c&aacute;c điều kiện sinh th&aacute;i kh&aacute;c nhau. V&igrave; vậy, nghi&ecirc;n cứu được thực hiện tại khoa Thủy sản từ th&aacute;ng 4-10/2005, nhằm x&aacute;c định khả năng hấp thu TAN, H2S của zeolite<br /> Th&iacute; nghiệm về ảnh hưởng của nồng độ muối l&ecirc;n khả năng hấp thụ TAN v&agrave; H2S của Zeolite được thực hiện trong ph&ograve;ng v&agrave; ngo&agrave;i trời, mỗi th&iacute; nghiệm gồm 6 nghiệm thức: 0, 5, 10, 15, 20 v&agrave; 25%o. Th&iacute; nghiệm nhằm t&igrave;m ra liều lượng zeolite th&iacute;ch hợp để l&agrave;m giảm TAN đến mức th&iacute;ch hợp cũng được bố tr&iacute; với 5 nghiệm thức: 0, 10, 20, 30 v&agrave; 40 mg/L. Cuối c&ugrave;ng, th&iacute; nghiệm x&aacute;c định khoảng thời gian cần thiết xử l&yacute; zeolite cũng được bố tr&iacute; gồm 5 nghiệm thức: 0, 5, 10, 15, 20 ng&agrave;y/lần) trong điều kiện nồng độ muối v&agrave; h&agrave;m lượng zeolite cho hiệu quả hấp thụ TAN tốt nhất. C&aacute;c th&iacute; nghiệm được bố tr&iacute; ho&agrave;n to&agrave;n ngẫu nhi&ecirc;n với 3 lần lặp lại.<br /> Kết quả cho thấy zeolite c&oacute; t&aacute;c dụng hấp thu TAN tốt nhất trong m&ocirc;i trường nước ngọt, 1g zeolite c&oacute; khả năng l&agrave;m giảm 0,12 mg TAN. Độ mặn c&agrave;ng cao t&aacute;c dụng hấp thụ TAN của zeolite c&agrave;ng giảm. Zeolite c&oacute; t&aacute;c dụng l&agrave;m tăng h&agrave;m lượng oxy h&ograve;a tan v&agrave; giảm độ cứng sau khi xử l&yacute;. Sau 12 giờ, zeolite kh&ocirc;ng c&ograve;n khả năng hấp thụ TAN. Trong m&ocirc;i trường nước ngọt, xử l&yacute; zeolite định kỳ 5 ng&agrave;y/lần với liều lượng 30 mg/L c&oacute; thể duy tr&igrave; h&agrave;m lượng TAN ở mức th&iacute;ch hợp cho t&ocirc;m c&aacute; (nhỏ hơn 0,1 mg/L). Zeolite kh&ocirc;ng c&oacute; t&aacute;c dụng hấp thụ H2S cho n&ecirc;n kh&ocirc;ng n&ecirc;n d&ugrave;ng zeolite để l&agrave;m giảm H2S trong ao nu&ocirc;i t&ocirc;m c&aacute;.<br /> Trong N&ocirc;ng Nghiệp<br /> Lợi dụng t&iacute;nh chất hấp phụ n&ecirc;n nh&oacute;m nghi&ecirc;n cứu đ&atilde; tạo ra c&aacute;c loại ph&acirc;n b&oacute;n chứa zeolite. Zeolite sẽ từ từ nhả chất dinh dưỡng trong ph&acirc;n b&oacute;n v&agrave;o đất, gi&uacute;p tiết kiệm lượng ph&acirc;n b&oacute;n, tăng độ ph&igrave; nhi&ecirc;u (do l&agrave; vật liệu xốp n&ecirc;n l&agrave;m xốp đất), giữ độ ẩm v&agrave; điều ho&agrave; độ pH cho đất (ở Việt Nam đất hơi chua trong khi zeolite lại c&oacute; t&iacute;nh kiềm).<br /> Trong Chăn nu&ocirc;i<br /> Trong lĩnh vực chăn nu&ocirc;i, chế phẩm zeolite l&agrave;m phụ gia thức ăn cho lợn v&agrave; g&agrave;. Khi được trộn v&agrave;o thức ăn, chế phẩm sẽ hấp phụ c&aacute;c chất độc trong cơ thể vật nu&ocirc;i, tăng khả năng kh&aacute;ng bệnh, k&iacute;ch th&iacute;ch ti&ecirc;u ho&aacute; v&agrave; tăng trưởng. Được biết zeolite kh&ocirc;ng độc đối với người cũng như vật nu&ocirc;i. Zeolite c&ograve;n được sử dụng để t&aacute;ch c&aacute;c ion kim loại nặng, amoni, c&aacute;c hợp chất hữu cơ độc hại trong nước thải v&agrave; nước sinh hoạt<br /> ỨNG DỤNG TRONG TRỒNG TRỌT <br /> PH&Acirc;N NHẢ CHẬM TR&Ecirc;N CƠ SỞ ZEOLITE<br /> Trung t&acirc;m c&ocirc;ng nghệ lọc ho&aacute; dầu đ&atilde; nghi&ecirc;n cứu th&agrave;nh c&ocirc;ng hai loại ph&acirc;n nhả chậm tr&ecirc;n cơ sở Zeolite <br /> Ph&acirc;n Ur&ecirc; nhả chậmLượng Ur&ecirc; b&oacute;n trực tiếp xuống đồng ruộng thường bị rửa tr&ocirc;i khoảng 40% c&ograve;n c&acirc;y trồng chỉ hấp thụ tối đa 60%. Cho n&ecirc;n phải l&agrave;m thế n&agrave;o để Ur&ecirc; kh&ocirc;ng bị rửa tr&ocirc;i v&agrave; loại ph&acirc;n mới phải nhả từ từ Ur&ecirc;, c&acirc;y cần bao nhi&ecirc;u Ur&ecirc; th&igrave; cung cấp chừng ấy. Loại Ure-Zeolite đ&aacute;ng ứng y&ecirc;u cầu đ&oacute;. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; tiến h&agrave;nh cho Ur&ecirc; hấp phụ v&agrave;o trong khoang của Zeolite . Dưới t&aacute;c dụng của m&ocirc;i trường b&ecirc;n ngo&agrave;i Ur&ecirc; sẽ từ từ giải hấp. Điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p cho c&acirc;y trồng hấp thụ được Ur&ecirc; tr&aacute;nh được sự rửa tr&ocirc;i nhiều Ur&ecirc; như c&aacute;c b&oacute;n ph&acirc;n cổ điển<br /> Ph&acirc;n b&oacute;n vi lượng nhả chậm<br /> Ngo&agrave;i ra c&aacute;c nguy&ecirc;n tố vi lượng cũng cần thiết cho c&acirc;y trồng. Việc đưa c&aacute;c nguy&ecirc;n tố vi lượng v&agrave;o ph&acirc;n v&agrave; khi b&oacute;n ph&acirc;n vi lượng sẽ cung cấp cho c&acirc;y trồng, qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y rất kh&oacute; khăn v&igrave; c&aacute;c nguy&ecirc;n tố vi lượng cần cho cậy v&ocirc; c&ugrave;ng b&eacute; .Ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; sự ảnh hưởng của qu&aacute; tr&igrave;nh rửa tr&ocirc;i vi lượng do t&aacute;c dụng của m&ocirc;i trường. Với &yacute; đồ gắn nguy&ecirc;n tố vi lượng v&agrave;o trong chất nền Zeolite , khi b&oacute;n xuống ruộng c&aacute;c nguy&ecirc;n tố vi lượng sẽ được nhả từ từ cho c&acirc;y kịp hấp thu. Như vậy vi lượng sẽ ph&acirc;n bố đồng đều tr&ecirc;n đồng ruộng cho c&acirc;y hấp thu. Lượng giải hấp kh&ocirc;ng nhiều sau 28 ng&agrave;y đạt 0.72% như vậy ch&uacute;ng ta c&oacute; thể b&oacute;n vi lượng cho c&acirc;y trồng d&ugrave;ng cho nhiều ni&ecirc;n vụ.<br /> :sangkhoai</p>
 

Top