VAN NIÊN TÙNG ĐẸP - GIÁ RẺ

  • Thread starter CAY GIONG TOT CAI MON
  • Ngày gửi
CAY GIONG TOT CAI MON

CAY GIONG TOT CAI MON

Cung cấp cây giống uy tín - chất lượng hơn 20 năm
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: THANH DUY BT
- Địa chỉ: Chợ Lách - Bến Tre
- Tel, Fax: 0918 714969 ::: FaX
- email: caygiongbentre@gmail.com
================================


CHÀO CÁC ANH CHỊ, CÁC BÁC
VƯỜN NHÀ EM CÓ CUNG CẤP CÂY VẠN NIÊN TÙNG (TÙNG ĐÀI LOAN). CÂY CHẤT LƯỢNG CHUẨN, GIÁ HỢP LÝ CHO CÁC ANH CHỊ MUA TRỒNG LÀM KIỂNG HOẶC NUÔI DƯỠNG. EM CÓ ĐỦ CỠ ĐỂ CHỌN LỰA:
CÂY CAO 1M - 1M2: GIÁ 50.000 Đ
CÂY CAO 50CM: GIÁ 15.000 - 20.000 Đ
CÂY CAO 40CM: GIÁ 15.000 Đ
CÂY CAO 30CM: GIÁ 10.00 - 12.000 Đ.
CÂY CAO 20CM: GIÁ 8.000 - 10.000 Đ
EM LÀM Ở VƯỜN NHÀ NÊN CÓ GIÁ MỀM, NẾU ANH CHỊ LẤY SỐ LƯỢNG LỚN, GỌI EM SẼ CÓ GIÁ TỐT NHẤT (VÌ EM CHUYÊN BÁN SỈ).
RẤT MONG CÁC ANH CHỊ, CÁC BÁC ỦNG HỘ.
LIÊN HỆ:VƯỜN CÂY GIỐNG THANH DUY BẾN TRE
ĐT: 0918.714969 EMAIL: caygiongbentre@gmail.com
 

Last edited:
CAY GIONG TOT CAI MON

CAY GIONG TOT CAI MON

Cung cấp cây giống uy tín - chất lượng hơn 20 năm
#2
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: THANH DUY BT
- Địa chỉ: Chợ Lách - Bến Tre
- Tel, Fax: 0918 714969 ::: FaX
- email: caygiongbentre@gmail.com
================================

<p><strong><font color="#0033ff">CH&Agrave;O C&Aacute;C ANH CHỊ, C&Aacute;C B&Aacute;C</font></strong></p><p><strong><font color="#00cc33" size="4">VƯỜN NH&Agrave; EM C&Oacute; CUNG CẤP C&Acirc;Y VẠN NI&Ecirc;N T&Ugrave;NG (T&Ugrave;NG Đ&Agrave;I LOAN). C&Acirc;Y CHẤT LƯỢNG CHUẨN, GI&Aacute; HỢP L&Yacute; CHO C&Aacute;C ANH CHỊ MUA TRỒNG L&Agrave;M KIỂNG HOẶC NU&Ocirc;I DƯỠNG. EM C&Oacute; ĐỦ CỠ ĐỂ CHỌN LỰA:</font></strong></p><p><strong><font color="#ff6600">C&Acirc;Y CAO 1M - 1M2: GI&Aacute; 50.000 Đ</font></strong></p><p><strong><font color="#ff6600">C&Acirc;Y CAO 50CM: GI&Aacute; 15.000 - 20.000 Đ</font></strong></p><p><strong><font color="#ff6600">C&Acirc;Y CAO 40CM: GI&Aacute; 15.000 Đ</font></strong></p><p><strong><font color="#ff6600">C&Acirc;Y CAO 30CM: GI&Aacute; 10.00 - 12.000 Đ.</font></strong></p><p><strong><font color="#ff6600">C&Acirc;Y CAO 20CM: GI&Aacute; 8.000 - 10.000 Đ</font></strong></p><p><font size="4">EM L&Agrave;M Ở VƯỜN NH&Agrave; N&Ecirc;N C&Oacute; GI&Aacute; MỀM, NẾU ANH CHỊ LẤY SỐ LƯỢNG LỚN, GỌI EM SẼ C&Oacute; GI&Aacute; TỐT NHẤT (V&Igrave; EM CHUY&Ecirc;N B&Aacute;N SỈ).</font></p><p><font color="#009900" size="3">RẤT MONG C&Aacute;C ANH CHỊ, C&Aacute;C B&Aacute;C ỦNG HỘ.</font></p><p><strong><font color="#009900" size="3">LI&Ecirc;N HỆ:VƯỜN C&Acirc;Y GIỐNG THANH DUY BẾN TRE</font></strong></p><p><strong><font color="#009900" size="3">ĐT: 0918.714969 EMAIL: </font></strong><a href="http://agriviet.com/ext.php?ref=mailto:caygiongbentre@gmail.com"><strong><font color="#009900" size="3">caygiongbentre@gmail.com</font></strong></a></p><p><font size="5" /></p>
 
CAY GIONG TOT CAI MON

CAY GIONG TOT CAI MON

Cung cấp cây giống uy tín - chất lượng hơn 20 năm
#3
TIN VUI TIN VUI:
Với mong muốn hợp tác với các đại lý, cơ sở cây kiểng, em sẽ cung cấp CÂY VẠN NIÊN TÙNG với giá sĩ cực kỳ hấp dẫn:

Cây cao 1m - 1m2: Giá 30.000 đ/cây, giao hàng tại TP.HCM (Nếu lấy tại Bến Tre, em giảm giá thêm).

Yêu cầu: Đặt mua từ 500 cây trở lên.

Rất mong được hợp tác tốt!!

Thanh Duy - Bến Tre
ĐT: 0937 973 888 - Email: caygiongbentre@gmail.com
 

Đối tác


Top