Về phương pháp kiểm nghiệm phân bón của Cty CP Sông Gianh

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
NNVN ngày 25/6/2009 có bài: "ĐBSCL: Phân bón chất lượng kém tràn lan”, trong đó có đoạn nói về sản phẩm phân bón của Cty CP Sông Gianh (Quảng Bình), qua kiểm tra chất lượng của đoàn quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long, các yếu tố chỉ đạt 8,9% thay vì 20% như nhà sản xuất ghi trên bao bì.

Sau khi báo đăng, ông Trương Quang Vận, Giám đốc Xí nghiệp Lân sinh học Long Thành (Cty Sông Gianh) giải thích rằng: Sản phẩm phân hữu cơ sinh học Sông Gianh được sản xuất theo công nghệ của Canada chuyển giao. Trong thời gian qua, đoàn quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long có lấy mẫu kiểm định chất lượng.

Hàm lượng chất hữu cơ ghi trên bao bì lệch với kết quả kiểm định là do những nguyên nhân sau: 1/ Vì sản phẩm phân bón hữu cơ sinh học Sông Gianh được sản xuất từ nhiều nguồn hữu cơ, từ than bùn, bã dầu, bột cá. Do vậy phương pháp thử hàm lượng này theo phương pháp thử các bon là chính. Tính hàm lượng các bon sau đó qui ra hàm lượng hữu cơ là nhân với 1.72%.

2/ Đoàn kiểm tra quản lý thị trường Vĩnh Long tiến hành lấy mẫu tại một đại lý cấp 2, trong kho chỉ còn có 9 bao (Sông Gianh) nên nó không thể đại diện chính xác cho cách lấy mẫu ngẫu nhiên, để đánh giá kết quả cho một lô hàng.

3/ Đơn vị tính các yếu tố trong phân bón hữu cơ Sông Gianh tính theo khối lượng chất khô (vì phân bón hữu cơ sinh học ẩm độ vào khoảng 20-30% để nuôi sống vi sinh vật).

Kết quả thử mẫu trước đây theo phương pháp AO - AC của Việt Nam đạt 11.5%, trong lúc đó báo đăng chỉ có 8.9% mà Cty CP Sông Gianh đăng ký là: TC 45/QĐ-SG. Cty CP Sông Gianh đã làm tờ trình xin quản lý thị trường Vĩnh Long đi lấy mẫu lại để kiểm nghiệm theo TC 45/QĐ–SG đã được chấp nhận.

Vì vậy, khi có kết quả kiểm nghiệm lại của quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long, NNVN sẽ thông tin đến bạn đọc.Theo Bao Nong Nghiep Viet Nam
 

Last edited:
Top