về việc nuôi và bán dế mèn

  • Thread starter yenthanhtanchau
  • Ngày gửi
nuôi dế Mèn hay bất cứ con vật nào, thì người nuôi đều phải tự nỗ lực tìm hiểu đầu ra và thị trường tiêu thụ.Sau đó là quảng bá sản phẩm của mình. các bạn muốn làm kinh tế mà hỏi người bán giống về đầu ra là tự sát, hãy tìm hiểu kỹ và dựa vào bản thân mình. có thể nghĩ ra những vật nuôi để làm mô hình khép kín với Dế. Thân. địa chỉ của mình: ythanh71@gmai.com hoặc thanh.thaivan71@yahoo.com. ĐT: 0983532691
 Quảng cáoTop