Vì sao người ta lại chọn môn tu luyện Hatha Yoga

#1
Có rất nhléu môn Yoga khác nhau, nhũng tôi tu luyện theo môn Hatha Yoga, nhắm vào việc chù trị xác thân trước khi chù trị tinh thẩn. Lúc dấu ta phàl luyện tập bắp thịt và bộ máy hô hấp cho thật thuẩn thục, sau đó mới đỉ vào thán kinh, nào tùy. Nếu tập đúng cách, sức khỏe sẽ tăng cường, sống lâu và có ý chí mạnh mẽ. Đó chi là glal đoạn nhập môn, nó dòl hòi ít nhất từ một đến bốn năm mớl dáng kể. Thân thế có cường tráng, tỉnh thần có dùng mănh mới có thể tiếp tục bước vào glaỉ đoạn kế tiếp.

Giáo sư Spalding gật gù:

- Như thế môn này khác phương pháp thể dục của người Âu Mỹ thế nào? Chúng tôl cùng có nhlểu cách khiến thân thể khỏe mạnh.

Đạo sĩ bật cười lớn:

- Người Âu Mỹ biết cách làm thân thể này nở trên bộ da, báp thịt, làm sao so vớl lòi luyện tập của người Ả châu, vốn chú trọng từ bên trong ra đến bên ngoài. Trước hết có bốn cách thức căn bàn: Nghi ngơi làm xoa du than klnh, can nao. TInh toa de tap trung y chi. Dieu tiic de tay ue than the, khu true cac chat can ba, va Khi cong de klem soat hoi thd. Hay lay mot thi du gian dl nhu' vlec nghi ngoi, hay quan sat con meo khi no nam yen hay khi rinh ben 16 chuot. Con meo biet each du'Ong site, bao ton slnh life khong hao phi chut nao. M6l tu' the, m6l cii dong la ca mot sii suy nghi, klem soat de thoai mat tol da. Nguol Au cac ong tudng minh biet nghi ngoi, nhung that ra cac ong khong biet gi ca. Cac ong ngoi tren ghe mot luc roi quay ben nay, nga ben no. Khi thi treo chan, luc lai dang tay, col thi thoai mal nhung tri oc cac ong hoat dong lien mien tii vlec nay den vlec no. Nhu' the chi la hoat dong am tham chii dau phal nghi ngoi. Loai vat biet each du'Ong site boi vi chung co ban n&ng diu ddt, ma ban nang la tieng nol tu nhien. Loai ngiioi duoc h if ong dan bang ly tri, nhung thay vi lam chu ly tri, ho da khong klem soat duoc bo oc cua minh nen hau qua la ca he thong than kinh the xac deu bi anh hifOng. Su’ nghi ngoi hoan toan gan nhu khong co.

Giao su Spalding tho dal thu nhan:

- Đó là điều chúng tôỉ không bao giờ nghi đến, nhưng liệu ông có thê’ nól rồ hơn để tôl hiếu dơn giàn môn Hatha Yoga là gì không?

- TÔI chi có thể nól vé một vàl tù thế giúp con người tăng cường sức khỏe thôi. Có hai mươi tư thế (Asana), mà al cùng có thê’ tập luyện đê' tăng cường sinh lực. Các tư thế này tác dộng đến một số bí huyệt có ảnh hường lên các cơ quan suy yếu, giúp chúng hoạt dộng trờ lạl mạnh mẽ hơn. Khoa học phương Tây dà chứng minh rằng ngoài các mạch máu chính, thân thề con người còn có hàng triệu

các mao mạch chạy kháp nơl dê' dua dường khí nuôi cơ thế. Nếu một cơ quan hay bắp thịt ít hoạt động hay suy yếu, thì số lượng các mao mạch cũng giảm bớt dl. Tập thê’ thao hay bơl lộl có thê' làm các mạch máu nhò này gla tăng hoạt dộng, khiến cơ quan phục hói. Cùng như thế, tập các tư thế Yoga sẽ làm luồng dường khí lưu chuyền, kích dộng bên trong khiến các cơ quan hoạt dộng đúng VỚI chức năng vốn có. Do đó, nó mang lạl nhléu hiệu quà thẩn diệu hơn. Con người không lo gì bệnh tật nữa, nếu có bệnh thì cùng sẽ khòl hoãn toàn.