VI SINH NGUYEN LIEU XU LY NUOC NUOI TRONG THUY SAN

  • Thread starter thamnina
  • Ngày gửi
T

thamnina

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cong Ty TNHH Ky Thuat Hoa Chat Kim Phong
- Địa chỉ: 152 Nguyen Si Sach, Phuong 15, Quan Tan Binh
- Tel, Fax: 0936 788 956 ::: FaX 08 38158729 ::: FaX
- email: thamnina.ht@gmail.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện đang c&oacute; vi sinh chuy&ecirc;n d&ugrave;ng để xử l&yacute; nước ao nu&ocirc;i thủy sản. </p><p>Mật&nbsp;độ tế&nbsp;b&agrave;o &gt; 1 tỉ tế b&agrave;o/gram. </p><p>Sản phẩm vừa c&oacute; t&aacute;c dụng l&agrave;m sạch ao nu&ocirc;i vừa c&oacute; t&aacute;c dụng l&agrave;m phụ gia thức&nbsp;ăn, gi&uacute;p tăng trưởng nhanh bằng cơ chế sinh học. </p><p>Nguồn gốc sản phẩm: Mỹ. </p><p>Nếu qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu&nbsp;để l&agrave;m nguy&ecirc;n liệu sản xuất hoặc&nbsp;ph&acirc;n phối thị trường, vui l&ograve;ng li&ecirc;n&nbsp;hệ với c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i hoặc mis. Thắm 0908 901 955 &nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 

Hienthiem

Thành viên mới
#2
Xin qúy công ty cho biết 1kg visinh thì sử lý được bao nhiêu mét khối nước và giá thành là bao nhiêu tiền/kgvisinh.
 
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx