Video offline ở nhà Nghệ nhân dblongthanh

airblade2008

Nhà nông nghiệp dư
#1
[video=youtube;hEOxc4_rzgo]http://www.youtube.com/watch?v=hEOxc4_rzgo[/video]
[video=youtube;Np0vyFmSWrU]http://www.youtube.com/watch?v=Np0vyFmSWrU[/video]
[video=youtube;dalIhTVSaIs]http://www.youtube.com/watch?v=dalIhTVSaIs[/video]
[video=youtube;Xuc1At12Tok]http://www.youtube.com/watch?v=Xuc1At12Tok[/video]
[video=youtube;3SnvpLjKquk]http://www.youtube.com/watch?v=3SnvpLjKquk[/video]
[video=youtube;t6Wc_2bp4mk]http://www.youtube.com/watch?v=t6Wc_2bp4mk[/video]
 

Last edited:

henrythai

Nhanong.Com
#3
@airblade2008

Bạn làm video rất tuyệt! Thái xin cảm ơn bạn rất nhiều! Nếu được thì bạn up link mediafire để mọi người tiện download về lưu trử thành tư liệu thì rất tốt!

Chân thành!
 
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx