Việt Phát Cần mua cá lăng chấm.

vietTayHo

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyen tien viet
- Địa chỉ: nhật tân tây hồ hà nội
- Tel, Fax: ::: FaX 0948496098
- email: traisinhvien09@yahoo.com.vn
================================

<font size="1"><strong>Hiện tại t&ocirc;i đang đưa c&aacute; lăng cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng tại h&agrave; nội. T&ocirc;i đang cần mua c&aacute; lăng chấm.Ai c&oacute; th&ocirc;ng tin hay h&agrave;ng li&ecirc;n lạc với t&ocirc;i theo số ĐT:<br /> 0948496098.<br /> Rất h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c! </strong></font>
 

Top