Vĩnh Long tổ chức Triển lãm, hội thi sinh vật cảnh.

phamtrancongcrao

Nhà nông nghiệp dư
#1
Vinhlong.gov.vn) - Ngày 07/3/2012, ông Trương Văn Sáu, Phó Chủ tịch trực UBND tỉnh đã có văn bản số 554/UBND-VX chấp thuận chủ trương tổ chức Triển lãm, hội thi sinh vật cảnh nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng.

Nhân dịp lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, UBND tỉnh đã chấp thuận cho Hội Sinh vật cảnh tổ chức Triển lãm, hội thi sinh vật cảnh đồng bằng sông Cửu Long (mở rộng). Theo đó thời gian tổ chức từ ngày 06/6 đến ngày 12/6/2012 và địa điểm tại Sân vận động tỉnh Vĩnh Long. (QAKP - Nguồn Công văn số: 554 /UBND-VX)

Thành lập Ban Tổ chức triển lãm và hội thi sinh vật cảnh đồng bằng sông Cửu Long (mở rộng)

(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 13/3/2012, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 360/QĐ-UBND thành lập Ban Tổ chức triển lãm và hội thi sinh vật cảnh đồng bằng sông Cửu Long (mở rộng).

Theo đó, Ban Tổ chức triển lãm và hội thi sinh vật cảnh đồng bằng sông Cửu Long (mở rộng) do Ông Nguyễn Văn Mẫn, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh của tỉnh làm Trưởng ban, 02 Phó Trưởng Ban là ông Huỳnh Minh Thành, Phó Chủ tịch Hội sinh vật cảnh của tỉnh và ông Phạm Văn Hưởng, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh của tỉnh, ông Lê Vũ Thành làm Ủy viên thường vụ Tỉnh hội và có 09 Uỷ viên.

Ban Tổ chức triển lãm và hội thi sinh vật cảnh đồng bằng sông Cửu Long (mở rộng) có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết và phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc triển lãm và hội thi sinh vật cảnh đồng bằng sông Cửu Long (mở rộng), lập dự toán kinh phí và phối hợp với Sở Tài chính để được xem xét, hỗ trợ một phần kinh phí và hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí theo quy định và thành lập các Tiểu Ban với thành viên là cán bộ hội cấp tỉnh, huyện, thành phố và các câu lạc bộ trực thuộc để phối hợp tổ chức triển lãm, hội thi sinh vật cảnh.

QAKP - Quyết định số 360/QĐ-UBND

Chú ý: Bác nào muốn tham gia đợt triển lãm và hội thi lần này xin vui lòng liên hệ cho em với số điện thoại 0933839774 để được biết cụ thể hơn.
Em sẽ gửi cho các bác kế hoạch chương trình tham gia này cụ thể hơn qua mail. Xin Cảm ơn...
 

Last edited:
Top