Vĩnh Phúc Bán Lợn rừng ăn tết Nhâm Thìn

  • Thread starter trangtraidailai
  • Ngày gửi
T

trangtraidailai

Thành viên mới
#1
Nhân dịp tết Nhâm Thìn Trang trại Đại Lải có bán lợn rừng nguồn gốc Thái Lan trọng lượng trên 20kg/con
Các cá nhân và tập thể có nhu cầu xin liên hệ với Mr Hòa DT 0904962026


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab140%2Fphamxuanhoa_74%2FP1010876.jpg&hash=0d2e373f8bda88425b5b5d541d5db9b0

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab140%2Fphamxuanhoa_74%2FP1010882.jpg&hash=fb0ab47b41d413bc1d765a59858f9b88


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab140%2Fphamxuanhoa_74%2FP1010883.jpg&hash=91ae0cb02f5826a24a6650aa7e934707

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab140%2Fphamxuanhoa_74%2FP1010874.jpg&hash=2f68c1bb363e880a663be68215bc2142

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab140%2Fphamxuanhoa_74%2FP1010866.jpg&hash=e92dd272350b592500cded776041314d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab140%2Fphamxuanhoa_74%2FP1010878.jpg&hash=66740cb70234c8e8d635333b636de139

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab140%2Fphamxuanhoa_74%2FP1010880.jpg&hash=535ba0f6eb47741cdc24da9f0dad9026

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab140%2Fphamxuanhoa_74%2FP1010885.jpg&hash=3ea3a68764ec65c410168e6efd78de5b
 

Đối tác


Top