Vĩnh Phúc cần mua chó con số lượng lớn

  • Thread starter phuongnv_1982
  • Ngày gửi
P

phuongnv_1982

Lữ khách
#1
<p>T&ocirc;i ở Vĩnh Ph&uacute;c hiện đang cần mua ch&oacute; con (ch&oacute; ta hoặc ch&oacute; lai) số lượng lớn v&agrave; li&ecirc;n tục, gi&aacute; cả hợp l&yacute;. Ai c&oacute; khả năng cung cấp vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i. Ngo&agrave;i ra t&ocirc;i cần mua th&ecirc;m ch&oacute; con GSD v&agrave; Rott thuần chủng giống c&aacute;i, th&ecirc;m cả chim bồ c&acirc;u giống nữa. Ai c&oacute; th&igrave; li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i nh&eacute;.</p><p>Thanks v&igrave; đ&atilde; đọc tin!</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phuong
- Địa chỉ: Vĩnh Phúc
- Điện thoại: 01648781822 - Fax:
- email: phuongnv_1982@yahoo.com.vn
 

Đối tácTop