Vĩnh PHÚC . TRẠI GÀ TÁM LỢI: chuyên cung cấp các loại gà con , gà ta lai gà ...

di len lam giau

trần văn thủy
Nông dân @
#1
<span class="Apple-style-span" style="color: #3e3e3e; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&nbsp;<a target="_blank" style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/threads/54092-Vinh-PHUC-TRAI-GA-TAM-LOI-chuyen-cung-cap-cac-loai-ga-con-ga-ta-lai-ga">http://agriviet.com/home/threads/540...n-ga</a></span><span class="Apple-style-span" style="color: #3e3e3e; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><h2 class="title icon" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 14px; font-weight: normal">Vĩnh PH&Uacute;C . TRẠI G&Agrave; T&Aacute;M LỢI: chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại g&agrave; con , g&agrave; ta lai g&agrave; ...</h2></span><span class="Apple-style-span" style="color: #3e3e3e; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><div id="ad_thread_first_post_content" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; float: right"><div id="div-6247737947823634483" class="gadgets-gadget-container" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 336px; visibility: visible"><div id="gfc_iframe_1375387286_1_body" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"></div></div></div></span><span class="Apple-style-span" style="color: #3e3e3e; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><div class="content hasad" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><div id="post_message_180788" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><blockquote style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">TRẠI G&Agrave; T&Aacute;M LỢI : chuy&ecirc;n cung cấp v&agrave; b&aacute;n bu&ocirc;n, b&aacute;n lẻ c&aacute;c loại g&agrave; giống ( g&agrave; con ). g&agrave; ta lai, g&agrave; lương phượng hoa ( lương phượng bốn sọc), g&agrave; hmong lai ,, g&agrave; &uacute;m sẵn 15 -21 ng&agrave;y.<br />gi&aacute; cả hợp l&yacute; vừa l&ograve;ng người mua, uy tin cao chất lượng lu&ocirc;n l&ecirc;n h&agrave;ng đầu, rất mong được hợp t&aacute;c l&agrave;m ăn với mọi người ,<br />địa chỉ : th&ocirc;n nội - x&atilde; y&ecirc;n b&igrave;nh - huyện vĩnh tường - tỉnh vĩnh ph&uacute;c<br />điện thoại : trần văn lợi 0989813482</blockquote><blockquote style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">&nbsp;</blockquote></div></div></span>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trần văn lợi
- Địa chỉ: địa chỉ : thôn nội - xã yên bình - huyện vĩnhtường- tỉnh vĩnh phúc
- Tel, Fax: 0989813482 ::: FaX
- email: tranvanthuy1987@yahoo.com
 

X

xuanhoatbu

Guest
#2
giá gà ta lai 1 con bao nhieu thế ah. e đang có nhu cầu mua
 

di len lam giau

trần văn thủy
Nông dân @
#3
hiện tại bây giờ trại em đang bán với giá là 7000 một con,rất mong được hợP tác vớI bác
 
Top