vụ đông xuân, vụ hè thu, vụ mùa trồng từ tháng nào đến tháng nào? Các loại cây trông

  • Thread starter linh
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:


tcx_ruong1.GIF

Xem hình sau bạn sẽ hình dung được vù đông xuân và hè thu

Mỗi loại cây trồng được trồng vào một vụ mùa thích hợp, khả năng tương tác về mặt kỹ thuật và nhu cầu thị hiếu của thị trường.... Trong từng vụ mùa lại có thời gian quyết định riêng cho từng loại cây trồng. Hiện nay khá nhiều kỹ thuật mới được ứng dụng nên nhiều loại cây đã có thể trồng được quanh năm, bắt các loại cây có thể cho trái nghịch mùa.

Xem thêm tại Mùa – Wikipedia tiếng Việt
 


Last edited by a moderator:
thời vụ ở địa phương để bạn tham khảo

Theo ý kiến của tôi để bạn tham khảo: Hiện nay các tiến bộ khoa học đã đựoc ứng dụng vào trong sản xuất thực tiễn của ngành nông nghiệp rất nhiều nên đã tạo nhiều loại giống phục vụ cho sản xuất vụ đông xuân cũng như vụ hè thu.
thời vụ:
+ Đối với vụ mùa ở khu vực Thanh hóa:
mùa sớm gieo vào khoảng ngày 25-30/6 hàng năm.Tập trung trên diện tích đất vàn( đất 3 vụ) phục vụ cho sản kế hoạch sản xuất vụ đông xuân kế tiếp.Dùng các giống có thời gian sinh trưởng trung bình từ 105-115 ngày.
mùa chính vụ gieo vào khỏang ngày 1-5/6 hàng năm.Tập trung cho diện tích đất vàn (đất 3 vụ )sản xuất vụ đông xuân chính vụ kế tiếp. Dùng các giống có thời gian sinh trưởng trung bình từ 100- 105 ngày.
mùa muộn gieo vào khoảng ngày 5-10/6 hàng năm. Tập trung trên diện tích đất sản xuất 2 vụ.Dùng các giống có thời gian sinh trưởng trung bình từ 95-100 ngày.
Đối với vụ đông xuân:
Bát đầu gieo trồng từ ngày 30/ 8 đến ngày 30/11 hàng năm tùy thuộc vào từng loại giống cây trồng có thời gian sinh trưởng khác nhau và mục đích sản xuất khá nhau. Ví dụ bạn trồng ngô thương phẩm thì có thể gieo vào ngày 30/8 dương. Đậu tương thương phẩm giống Dt84 bạn có thể gieo chậm nhất vào ngày 5 tháng 10 dương. Hoặc trồng khoai tây phục vụ tết Nguyên đán bạn có thể trồng vào khoảng ngày 25-30/11 dương.
 
lớp mình còn có vụ Đông nữa tháng mấy đến tháng mấy vậy mấy bạn giúp mình với
 
Vụ Đông Xuân gieo trồng cây với thời gian tương ứng nào trong năm? *
 


Back
Top