Vườn cau vua và cau đuôi chồn giá gốc

vongocthu

Lữ khách
#1
<span class="Apple-style-span" style="color: #232323; font-family: Arial; font-size: 13px"><div style="font-family: Arial; color: #232323; float: left; width: 590px; padding-top: 4px; padding-right: 4px; padding-bottom: 4px; padding-left: 4px; margin-bottom: 10px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-width: 1px; border-color: #f5f5f5"><div class="content" style="font-family: Arial; color: #232323; width: 590px; font-size: 10pt; border-top-style: dashed; border-top-width: 1px; border-top-color: silver; padding-top: 7px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; margin-top: 7px">Vườn ươm c&acirc;u xanh đ&ocirc; thị VNT, tại huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai, c&oacute; 1 số loại c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh như sau, mỗi loại 1000 c&acirc;y: Cau vua: (d&gt;0,5m,h&gt;4m) 500.000 &ndash; 800.000, Cau duoi chon (d&gt;30cm, h&gt;3m) 300.000 &ndash; 600.000, Cau Sam Banh (d&gt;50cm, h&gt;1,5m) 500.000 &ndash; 800.000, B&agrave;ng Đ&agrave;i Loan (d&gt;5cm, h&gt;4m) 200.000 &ndash; 300.000, phi lao (d&gt;5cm, h&gt;4m) 200.000 &ndash; 400.000, Co dau (d&gt;3cm, h&gt;2m) 200.000 &ndash; 400.000, Cam lai (d&gt;5cm, h&gt;4m) 200.000 &ndash; 400.000. Lien he 0903683156.LH: vo ngoc thu, Nhon Trach, Dong Nai, Tel. 0903683156</div></div><div style="font-family: Arial; color: #232323; float: left; width: 600px"><div id="slideshow" style="font-family: Arial; color: #ffffff; width: 600px; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; overflow-x: auto"><a rel="facebox" style="text-decoration: none; color: #1264aa" href="http://muaban.net/uploads/images/8/3/4/5/8/8345896_vuon-cau.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-width: 0px" src="http://muaban.net/uploads/images/8/3/4/5/8/8345896_vuon-cau.jpg" /></a></div></div></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: võ ngọc thu
- Địa chỉ: Nhơn trạch, Đồng nai
- Điện thoại: 0903683156 - Fax:
- email: vongocthu@yahoo.com