Bán Vườn CÂy cần BÁn (Toàn là cây cực đẹp)

uthong54

Lữ khách
#1
ĐÂY LÀ HÌNH CÂY KHẾ CỔ

Cây Khế này dáng trên cả tuyệt với, Nó đã 350 tuổi rồi nên giá em nó là 450.000.000 VND

Bề hòanh 2m , cao 1m6

Cây KHẾ NÀy Chỉ 8.000.000 VND
hoanh 50cm, cao 75cm, tuoi 30 namĐÂY LÀ HÌNH CỦA CÂY VÚ SỮA

Cây Vú Sữa này dáng rất đẹp, Nó đã 150 tuổi rồi nên giá em nó là 80.000.000 VND
hoanh 1m6, cao 1m3, dai 1m7 , tuoi 250 nam

Cần BÁn CÂY SANH (cây tuyệt đẹp)
HÌnh Các Cây Sanh
Cây này đẹp nên giá em nó là 40.000.000 VND
hoành 2m2, cao 2m3, tuổi 40 nam
Cây này em nó là 20.000.000 VND
hoành 1m5, cao 1m7, tuổi 20 năm
Cây này là 4.000.000 VND
hoành 97cm, cao 1m1, tuổi 20nam
Cây này thì 16.000.000 VND
hoành 1m7, cao 1m8, tuổi 10 năm
CÂy ME này đã 200 tuổi nên giá nó là 65.000.000 VND
hoành 2m, cao 2m45 , tuổi 200 nămCÂy Sộp thì giá khoảng 5.000.000 VND
hoành 1m, cao 1m7


Các bác có ý mua Cây thì xin liên hệ số điện thoại sau (072)3822198-01254563645 . Gặp Út HỒng để biết thêm thông tin về Cây.

Giá cả còn thương lượng !
 

#2
ĐÂY LÀ HÌNH CÂY KHẾ CỔ

Cây Khế này dáng trên cả tuyệt với, Nó đã 350 tuổi rồi nên giá em nó là 450.000.000 VND

Bề hòanh 2m , cao 1m6

Cây KHẾ NÀy Chỉ 8.000.000 VND
hoanh 50cm, cao 75cm, tuoi 30 namĐÂY LÀ HÌNH CỦA CÂY VÚ SỮA

Cây Vú Sữa này dáng rất đẹp, Nó đã 150 tuổi rồi nên giá em nó là 80.000.000 VND
hoanh 1m6, cao 1m3, dai 1m7 , tuoi 250 nam

Cần BÁn CÂY SANH (cây tuyệt đẹp)
HÌnh Các Cây Sanh
Cây này đẹp nên giá em nó là 40.000.000 VND
hoành 2m2, cao 2m3, tuổi 40 nam
Cây này em nó là 20.000.000 VND
hoành 1m5, cao 1m7, tuổi 20 năm
Cây này là 4.000.000 VND
hoành 97cm, cao 1m1, tuổi 20nam
Cây này thì 16.000.000 VND
hoành 1m7, cao 1m8, tuổi 10 năm
CÂy ME này đã 200 tuổi nên giá nó là 65.000.000 VND
hoành 2m, cao 2m45 , tuổi 200 nămCÂy Sộp thì giá khoảng 5.000.000 VND
hoành 1m, cao 1m7


Các bác có ý mua Cây thì xin liên hệ số điện thoại sau (072)3822198-01254563645 . Gặp Út HỒng để biết thêm thông tin về Cây.

Giá cả còn thương lượng !
Anh ở đâu.
 
Top