Vườn cây của Mai long - phamtrancongcrao

  • Thread starter phamtrancongcrao
  • Ngày gửi
phamtrancongcrao

phamtrancongcrao

Nhà nông nghiệp dư
#1
Hôm nay em post vài cây cho mọi người góp ý, chặt chém thoải mái nha các bác.
Đầu tiên là tiểu cảnh.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi914.photobucket.com%2Falbums%2Fac346%2Fptcong_pe%2FVuon+Bonsai%2FCIMG2703.jpg&hash=d13be94fe864426d3562344b4232a94d


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi914.photobucket.com%2Falbums%2Fac346%2Fptcong_pe%2FVuon+Bonsai%2FCIMG2730.jpg&hash=0328a9b4ea2a9120df50c05853aa9a36


Một vài cây khác:
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi914.photobucket.com%2Falbums%2Fac346%2Fptcong_pe%2FVuon+Bonsai%2FCIMG2729.jpg&hash=07123948a1019930870d2a2fdde0f839
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi914.photobucket.com%2Falbums%2Fac346%2Fptcong_pe%2FVuon+Bonsai%2FCIMG2728.jpg&hash=55139e255bf7259be61eca3af2ccaf41
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi914.photobucket.com%2Falbums%2Fac346%2Fptcong_pe%2FVuon+Bonsai%2FCIMG2727.jpg&hash=7fdd516b576c23d4853147565c62d56e
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi914.photobucket.com%2Falbums%2Fac346%2Fptcong_pe%2FVuon+Bonsai%2FCIMG2720.jpg&hash=d96ec25cb82ae7fc7060c2bb70da133e
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi914.photobucket.com%2Falbums%2Fac346%2Fptcong_pe%2FVuon+Bonsai%2FCIMG2714.jpg&hash=b0e705280c6117c463f3b2630989fffc
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi914.photobucket.com%2Falbums%2Fac346%2Fptcong_pe%2FVuon+Bonsai%2FCIMG2713.jpg&hash=67cee19f02c6fb312a08f638e26708f9


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi914.photobucket.com%2Falbums%2Fac346%2Fptcong_pe%2FVuon+Bonsai%2FCIMG2712.jpg&hash=9d0bba6749f1dd5f875ab5942cc0e541


Ngoài ra còn 1 số cây nữa nhưng em không chụp. khi nào rảnh chụp tiếp cho mọi người cùng chém. hic
 

Last edited:

Đối tác


Top